วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2565

สปสช.จ่ายค่าบริการผู้ติดเชื้อโควิด แบบผู้ป่วยนอก 1,300 บาทต่อราย (เริ่ม 1 มี.ค.65)

 


💸💸 สปสช.แจงหลักเกณฑ์จ่ายค่าบริการผู้ติดเชื้อโควิด แบบผู้ป่วยนอก 1,300 บาทต่อราย (เริ่ม 1 มี.ค.65) พร้อมทำความเข้าใจหน่วยบริการ รองรับดูแลผู้ป่วย‼
.
นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า หลังปรับรูปแบบการดูแลรักษาและการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบผู้ป่วยนอก ตามแนวทางโดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขฯ ที่แจ้งให้หน่วยบริการเตรียมความพร้อมการดูแลผู้ป่วยแบบโรคประจำถิ่น (Endemic) สำหรับผู้ติดเชื้อที่ไม่มีภาวะเสี่ยง หรือแนวทางเจอ แจก จบ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.2565 เป็นต้นไป สปสช. ได้ประชุมหารือ (28 ก.พ.65) ร่วมกับกรมการแพทย์ กรมบัญชีกลาง สำนักงานประกันสังคม และกองเศรษฐกิจสุขภาพและประกันสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข เพื่อกำหนดอัตราจ่ายการให้บริการผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน (OP self Isolation)

.
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ จัดบริการผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่ไม่มีภาวะเสี่ยงแบบผู้ป่วยนอก และแยกกักตัวที่บ้าน และอัตราการจ่ายชดเชยค่าบริการ 1,300 บาทต่อราย ครอบคลุมคำแนะนำในการแยกกัก การติดตามอาการเมื่อครบ 48 ชั่วโมง การจ่ายตามอาการรวมค่าจัดส่ง และการจัดระบบบริการรองรับการโทรกลับเพื่อให้คำปรึกษาประชาชนเมื่ออาการเปลี่ยนแปลงและนำเข้าสู่ระบบการรักษา
.
โดย สปสช. ได้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยค่าบริการผู้ป่วยโรคโควิด 19 ดังกล่าว เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับหน่วยบริการทั่วประเทศ ในวันที่ 3 มี.ค.65 ให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์บริการนี้


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์