วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ลำปางฉีดเข็ม 3 น้อย พบ 2 แสนกว่าราย คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่ทั่วประเทศยอดฉีดเข็ม 3 ไม่เกิน 39 เปอร์เซ็นต์"ลานนาโพสต์" ติดตามข้อมูลการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ทางเว็บไซด์หมอพร้อม และได้มีการตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ที่ทั่วประเทศได้มีการรณรงค์ให้ฉีดกระตุ้นกันอยู่ในขณะนี้  พบว่ายอดการวัคซีนเข็ม 3 จากประชากร 67 ล้านคนเศษ มีการฉีดสะสมอยู่ที่ 32.5 เปอร์เซ็นต์เท่านั้น  

โดยเว็บไซด์ได้มีการจำแนกแถบสีแสดงเปอร์เซ็นต์การฉีดวัคซีนในแต่ละจังหวัด  โดยคำนวณจากจำนวนคนฉีดในพื้นที่/จำนวนประชาชกรตามสิทธิการรักษาพยาบาลแต่ละจังหวัด พบว่า มีจังหวัดที่ฉีดวัคซีนสูงเกิน 60 เปอร์เซ็นต์ เพียง 2 จังหวัด คือ กรุงเทพฯ และภูเก็ต  ส่วนจังหวัดที่ฉีดวัคซีนแล้ว 40-59 เปอร์เซ็นต์ มี 7 จังหวัด คือ สมุทรปราการ นนทบุรี ชลบุรี ระยอง ลำพูน น่าน และพระนครศรีอยุธยา  ส่วนอีก 48 จังหวัด เป็นจังหวัดที่ฉีดวัคซีนไม่เกิน 39 เปอร์เซ็นต์ ซึ่ง จ.ลำปาง จัดอยู่ 1 ใน 48 จังหวัด  และมีจังหวัดที่ฉีดน้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ 20 จังหวัดด้วยกัน

จากการข้อมูลของ จ.ลำปาง พบว่ามีประชาชนฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไปแล้ว 510,088 เข็ม  และเข็ม 2 จำนวน 479,282 เข็ม เท่ากับเกิน 70 เปอร์เซ็นต์  ส่วนเข็ม 3 นั้น มีการฉีดเพียง 211,543 เข็ม  คิดเป็น 29 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนประชากร  อย่างไรก็ตาม ทาง จ.ลำปาง โดยนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด ได้เร่งรัดให้หน่วยงานต่างๆประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนเข็ม 3 โดยเร็ว  เนื่องจากช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้คาดว่าจะมีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอีกเท่าตัว เพื่อป้องกันการป่วยหนักและการเสียชีวิต โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ 608 ดังกล่าว

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์