วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

7 วันอันตรายช่วงสงกรานต์ ลำปางตาย 9 ราย สูงที่สุดในภาคเหนือ

 วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 โดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดลำปางเข้าร่วม

จากการสรุปผลการการดำเนินงาน การรณรงค์ป้องกันเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงหยุดยาวเฝ้าระวังอันตราย 7 วัน ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 65 จังหวัดลำปาง มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมดรวม  62 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บ 57 ราย ผู้เสียชีวิต 9 ราย และเมื่อเทียบกับสถิติในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ที่ผ่านมา พบว่าจังหวัดลำปาง มีการเกิดอุบัติเหตุลดลง 8 ครั้ง มีผู้บาดเจ็บลดลง 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 แต่จำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 6 ราย


อุบัติเหตุเกิดสูงสุดในพื้นที่ อ.เมืองลำปาง  รวมทั้งเป็นอำเภอที่มีผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตมากที่สุดด้วย  รองลงมาคือ อ.ห้างฉัตร อ.เสริมงาม อ.เกาะคา อ.วังเหนือ และ อ.งาว

สาเหตุการดื่มแล้วขับยังคงเป็นอันดับ 1 ของการเกิดอุบัติเหตุ ร้อยละ 51.90 รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนด ร้อยละ 17.72 ทัศนวิสัยไม่ดี ร้อยละ 11.39  ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร  ร้อยละ 8.86  ตัดหน้ากระชั้นชิด ร้อยละ 6.33  ส่วนรถที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ จำนวน 53 คัน คิดเป็นร้อยละ 84.13 รถเก๋ง 4 คัน ร้อยละ 6.3 รถปิคอัพ 3 คัน ร้อยละ 4.76 และรถตู้และอื่นๆ 3 คัน ร้อยละ 4.76

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้เสนอแนวทางในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ครั้งต่อไปโดยกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนมาตรการบังคับทุกรูปแบบ เช่น การประชาสัมพันธ์เชิงรุก การจัดเจ้าหน้าที่ชุดพิเศษเข้าดูแลในพื้นที่เสี่ยงตามด่านชุมชนต่างๆ ร่วมถึงให้ผู้ขับขี่รถทำประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองรถ ตามกฎหมายกำหนดภาคบังคับที่ต้องให้รถทุกคันต้องทำประกันเพื่อคุ้มครองเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับการรักษาพยาบาลทันที โดยบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานองค์กรที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ทั้ง 13 อำเภอ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคประชาชน เพื่อให้การดำเนินการในแต่ละพื้นที่เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม


ด้านศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง รายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 จังหวัดในเขต ศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง 4 จังหวัด   ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565  สถิติสะสมรวม 7 วัน   

-เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 176 ครั้ง  แยกเป็น จ.เชียงใหม่ 65  ครั้ง จ.ลำปาง 62 ครั้ง จ.ลำพูน 28 ครั้ง และ จ.แม่ฮ่องสอน 21 ครั้ง 

-บาดเจ็บ (Admit) จำนวน 172 ราย เป็นชาย 130  หญิง 43 ราย จ.เชียงใหม่สูงสุด  63 ราย  จ.ลำปาง 57 ราย  จ.ลำพูน 31 ราย และ จ.แม่ฮ่องสอน 21 ราย 

- ผู้เสียชีวิต จำนวน 18 ราย แยกเป็น ชาย 14 ราย  หญิง 4 ราย โดย จ.ลำปาง เสียชีวิต 9 ราย จ.เชียงใหม่ 8 ราย และแม่ฮ่องสอน  1 ราย 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์