วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

เลขานุการ รมว.ทส. ลงพื้นที่จังหวัดลำปาง ติดตามปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ พบยังขาดอุปกรณ์การทำงาน เตรียมนำเรื่องเสนอรัฐมนตรีเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือย่างเร่งด่วน

 วันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าลำปาง ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และคณะ ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ในพื้นที่ จังหวัดลำปาง  โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมและรายงานสรุปผลการทำงานด้านต่างๆที่ผ่านมา
ซึ่งในปีนี้พบว่าสถานการณ์หมอกควันจากไฟป่าค่อนข้างไปทางที่ดีขึ้น รวมทั้งจากการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จิตอาสาฯต่างๆ และการนำมาตรการทางด้านกฎหมายมาบังคับใช้ในพื้นที่เสี่ยง ทำให้ไฟไหม้ป่าในพื้นที่ลดลงและปัญหามลพิษทางอากาศ หรือค่า PM2.5 ลดลงตามลำดับ รวมไปถึงพบว่าในปีนี้ห้วงเวลานี้มีฝนตกบ่อยครั้ง สถานการณ์จึงดีขึ้น  แต่หลังจากนี้ไปคาดว่าจะมีการลักลอบเข้าไปจุดไฟเผาป่าอย่างแน่นอน เพราะต้องมีการแผ้วถางป่าเพื่อทำไร่ทำสวน ดังนั้นการคุมเข้มในพื้นที่ยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนายธเนศพล เลขานุการ รมว.ทส. ได้รับเรื่องการร้องขอสนับสนุนอุปกรณ์ในการทำงานในพื้นที่เช่นปัจจุบัน เครื่องเป่าลม ส่วนใหญ่ใช้น้ำมัน ค่อนข้างมีน้ำหนักมากแบกหามเข้าพื้นที่ป่าเขาลำบาก นอกจากนี้งบประมาณในการซื้อน้ำมันมาเติมเครื่องเป่าลมไม่เพียงพอ อยากได้เครื่องเป่าลมระบบไฟฟ้ามาทดแทน ขณะเดียวกันก็อยากได้โดรนที่มีประสิทธิภาพสูงในการบินตรวจสอบและค้นหาจุดควันไฟได้ในระยะไกล และสามารถบินขนส่งสิ่งของอุปกรณ์ต่างๆ รวมไปถึงการส่งเสบียง อาหารน้ำดื่ม เพื่อส่งไปให้ถึงมือเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินที่ทำหน้าที่ในป่าลึกขณะดับไฟป่า  ที่ไม่จำเป็นต้องถอนกำลังออกมาเข้าเสบียงเมื่อยังไม่เสร็จสิ้นภารกิจ  ทั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีฯ  ได้รับเรื่องและเตรียมที่จะเสนอเรื่องนี้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ฯ เพื่อทำการพิจารณาช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไปจากนั้นคณะได้ มอบอาหารแห้งและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ มอบอุปกรณ์ป้องกันและดับไฟป่าให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการควบคุมและป้องกันไฟป่า


 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์