วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

อบต.บ้านเสด็จ จับมือภาครัฐเอกชน หารือผู้ปลูกสับปะรด เตรียมแผนรับมือกลไกตลาดช่วงฤดูเก็บเกี่ยว ด้านเกษตรกร และล้งรับซื้อผลผลิตส่งโรงงาน ยันปีนี้ขายดีไม่มีล้นตลาดแน่นอนวันที่ 28 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเสด็จ อ.เมือง จ.ลำปาง จัดประชุม หารือแนวทางการบริหารจัดการสับปะรดตำบลบ้านเสด็จ ปี 2565 โดยมี ผู้แทนจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง คือ สภาเกษตรกร เกษตรจังหวัดลำปาง สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดลำปาง สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง รวมถึง ผู้แทนจากไปรษณีย์ไทย จังหวัดลำปาง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนช่วยเหลือด้านการขนส่งสินค้าเกษตร ลิ้นจี่ ส้ม ในจังหวัดลำปาง ร่วมกับสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางมาก่อนหน้านี้ และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมว่าที่ร้อยตรี อรุณศักดิ์ ปัญญายืน นายกอบต.บ้านเสด็จ กล่าวว่า สืบเนื่องจาก พื้นที่ตำบลบ้านเด็จเป็นพื้นที่หลักในการปลูกสับปะรดมากที่สุดในจังหวัดลำปาง ซึ่งที่ผ่านมามีการเก็บข้อมูลหลายทิศทาง เพื่อเป็นแนวทางวางแผนกลไกตลาดไปจนถึงการป้องกันปัญหาล้นตลาดไว้ล่วงหน้า จึงได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลหารือร่วมกัน เพื่อรวมรวมข้อมูล สถานการณ์ผลผลิตสับปะรดบ้านเสด็จ อ.เมืองจังหวัดลำปางคาดการณ์ล่าสุด เพื่อเตรียมพร้อมในการบริหารจัดการกลไกตลาดสับปะรดอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันปัญหาด้านการตลาดหลายมิติ

ในการประชุมครั้งนี้ เกษตรกรบางส่วน ให้ข้อมูลคล้ายกันว่า หากเทียบกับสองสามปีที่ผ่านมา ยอมรับว่านี้ผลผลิตสับปะรดน่าจะได้ผลผลิตสูงกว่าทุกปี แต่ไม่น่าจะเป็นปัญหาสับปะรดล้นตลาดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในปี 2560  เนื่องจากเกษตรกร และ ผู้รับซื้อสับปะรดในพื้นที่ (ล้ง) ได้ติดต่อประสานงานกับโรงงานที่รับซื้อผลผลิตสับปะรดเข้าโรงงานอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งยังมีคำยืนยันการรับซื้อ ส่วนสับปะรดผลสด ยังขายกันได้อย่างต่อเนื่อง เชื่อว่าปีนี้จะไม่เปิดปัญหาผลผลิตสับปะรดล้นตลาด

ศรดา คำทา หรือป้าทอง ผู้รับซื้อผลผลิตสับปะรดเข้าโรงงานอุตสาหกรรมแปรูปสับปะรดรายใหญ่ในพื้นที่ตำบลบ้านเสด็จ    กล่าวในที่ประชุมว่า ปีนี้ ทางโรงงานยังรับซื้อตามปกติ และคาดว่าปีนี้เกษตรกรจะได้ขายผลผลิตกันหมดสวน ได้สวมเสื้อใหม่กันแน่นอนสำหรับข้อมูลผลผลิตสับปะรดทั้งจังหวัดลำปางที่จะออกสู่ตลาด จากเกษตรจังหวัดลำปาง ระบุว่า ในปี 2565 นี้ คาดการณ์สับปะรดตามฤดูกาลช่วงเดือน พฤษภาคม-กรกฎาคม 2565 จะมีผลผลิตประมาณ 16,479,298 ผล คิดเป็นน้ำหนักเฉลี่ยผลละ 1.5 กิโลกรัม รวมเป็นจำนวน 24,718 ตัน

อย่างไรก็ตาม ทางสภาเกษตรกรจังหวัดลำปาง โดย นางณิชรัศม์ แลวงค์นิล กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นการมาหารือวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหากลไกตลาดผิดพลาดที่ขาดการวางแผนการจัดการรับมือ โดยสภาเกษตรกรเองก็ได้จับมือกับหลายหน่วยงาน หาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนเกษตรกรหลายด้าน ซึ่งที่ผ่านมาเกิดปัญหากับ ผลผลิตลิ้นจี่และส้ม พื้นที่อำเภองาวจังหวัดลำปาง ประสบปัญหาการตลาดในช่วงโควิดระบาด ก็จับมือกับไปรษณีย์ไทย ลำปาง บริการขนส่งผลผลิตของเกษตรกรที่ขายผ่านตลาดออนไลน์ช่วยแก้ปัญหาผลผลิตเกษตรเน่าเสียได้ทันเวลา หากวันนี้เกษตรกรผู้ปลุกสับปะรดคาดการณ์ว่าจะไม่ล้นตลาดก็ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีแต่อย่างไรก็ตามหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงที่โรงงานรับซื้อน้อยลง หรือเหตุอื่นใด ทุกฝ่ายก็ยินดีมาวางแผนร่วมกันแก้ปัญหาอีกครั้ง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์