วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ลงพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ รับฟังข้อมูล MMRP2 ก่อนนำความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ โดยคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ นำโดย นายบุญธันทว์ เอมย่านยาว วิศวกรระดับ 11 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.แม่เมาะ ให้การต้อนรับ นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 (MMRP2) เพื่อเป็นข้อมูลเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาอนุมัติโครงการฯ 


โดยมีนายอนุชา มากเมือง วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายภารกิจภาพรวม กฟผ.แม่เมาะ และนายพิริยะ ทองเชี่ยว วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายการผลิตโรงไฟฟ้าแม่เมาะ บรรยายข้อมูลด้านเทคนิคและสมรรถนะของโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 และโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ณ ห้องประชุมเทิดคุณธรรม อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ จากนั้น คณะฯได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าแม่เมาะ และพื้นที่สำหรับเตรียมก่อสร้าง MMRP2 พร้อมเข้ารับฟังการบรรยายภารกิจการทำเหมือง ณ สวนพฤกษชาติ กฟผ.แม่เมาะ
สำหรับสถานะปัจจุบันของโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่ 8-9 ได้รับความเห็นจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ต่อรายงาน EHIA หรือ รายการประเมินกระทบด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับ โครงการ กิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อ ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรงแล้ว โดยอยู่ระหว่างการรวบรวมความเห็นจากการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ โดย กกพ. และความเห็นของ กก.วล. ประกอบกับความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาอนุมัติดำเนินก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์