วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ชาว ต.บ้านดง ยื่น 8 ข้อเรียกร้องความเป็นธรรม เยียวยาผู้อพยพและได้รับผลกระทบจากเหมืองแม่เมาะอย่างเหมาะสม ทำข้อตกลง 24 พ.ค.นี้

           เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65  นายศุกร์ ไทยธนสุกานต์ ในนามประธานคณะกรรมการชาวบ้านต่อต้านผู้รุกรานทวงคืนความเป็นธรรมตำบลบ้านดง (คชต.ธ.)  พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านจาก 8 หมู่บ้าน ประมาณ 500 คน ได้รวมตัวกันที่ศาลาเอนกประสงค์ อบต.บ้านดง เพื่อยื่นหนังสือข้อเรียกร้องไปยัง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายอำเภอแม่เมาะ และ กฟผ.แม่เมาะ ขอให้จ่ายค่าชดเชยเยียวยาชาวบ้านที่อพยพและได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง และโรงไฟฟ้าแม่เมาะอย่างเหมาะสม            โดยได้มีการยื่นข้อเรียกร้องทั้งหมด 8 ข้อ คือ

1.เพิ่มค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างให้กับผู้อพยพ 100% 

2.จ่ายทดแทนค่าสูญเสียในการดำเนินกิจกรรมการเกษตรไร่ละ 10,000 บาทต่อปี

3.ให้ กฟผ.แม่เมาะ โดยโครงการอพยพฯ จ่ายเงินค่าทดแทนตามบัญชีทรัพย์สิน ให้เสร็จภายในวันที่ 30 ส.ค.65

4.ในการดำเนินการฟื้นฟูหลังจากเลิกกิจการขุดเหมืองและทิ้งดินใน ต.บ้านดง ต้องกำหนดเป็นกฎหมายแนบท้ายประทานบัตร และสัญญา EHIA ของโรงไฟฟ้า โดยให้สิทธิชุมชนในพื้นที่เป็นผู้ร่วมกำหนดนโยบายในการฟื้นฟูในทุกขั้นตอน

5.ให้ กฟผ.แมเมาะ ติดตามเร่งรัดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ ตาม พ.ร.บ.แร่ พ.ศ. 2560 เพื่อนำงบประมาณมาพัฒนาและเยียวยาประชาชน ต.บ้านดง ภายในเดือน ธ.ค.65

6.เร่งรัดติดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพิกถอนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่อพยพราษฎรใน ต.บ้านดง ให้กรมที่ดินสำรวจรังวัดออกเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้าน ให้เสร็จในวันที่ 30 พ.ค. 67

7.กฟผ.ต้องจัดสรรงบประมาณในการดูแลบำรุงรักษา สาธารณประโยชน์ในพื้นที่อพยพ และพัฒนาเยียวยาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎร 4 หมู่บ้านอพยพ ปีละ 20 ล้านบาท

8. ต้องมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการดำเนินการตามข้อเรียกร้องข้างต้น  โดยผู้มีอำนาจลงนามประกอบด้วย กฟผ. ผู้ว่าฯ อบต.บ้านดง  ผู้แทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทน คชต.ธ. ลงนามร่วมกันนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เป็นตัวแทนผู้ว่าฯ มาติดตามเรื่องและรับมอบหนังสือจากกลุ่มชาวบ้าน กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่ชาวบ้านได้ช่วยกระตุ้นเตือนในการทำงาน  ขอให้วางใจได้ว่าสิ่งต่างๆที่ได้ทำ และข้อเสนอทั้งหมดที่ชาวบ้านแจ้งมา พร้อมที่จะนำไปพิจารณาดำเนินการ แต่ต้องเข้าใจว่าปัญหาทุกอย่างไม่สามารถแก้ไขได้ทันที เพราะบางเรื่องทางจังหวัดไม่ได้มีอำนาจในการดำเนินการ  เช่น  ค่าภาคหลวงแร่  เป็นต้น   ส่วนเรื่องอื่นจะเร่งรัดดำเนินการให้  

ทั้งนี้ เบื้องต้นจะมีการลงนามบันทึกข้อตกลงในวันที่ 24 พ.ค.65 นี้
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์