วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

น้ำสำรองเหลือน้อย กฟผ.แม่เมาะ ขอผู้ว่าฯ ลำปาง ใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น.  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำตามโครงการนำน้ำจากกิ่วลมไปใช้ประโยชน์ สำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เพื่อพิจารณาขออนุญาตใช้น้ำจากเขื่อนกิ่วลมสำหรับโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ณ  JJ Park ลำปาง
ซึ่งปัจจุบันพบว่าน้ำสำรองในอ่างเก็บน้ำแม่จาง และอ่างเก็บน้ำแม่ขาม ในอำเภอแม่เมาะ มีปริมาณน้ำรวมกันเหลือเพียงประมาณ 23.7 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งส่งผลให้มีความเสี่ยงที่จะประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งการผลิตกระแสไฟฟ้า มีความต้องการใช้น้ำปริมาณ 6 ล้าน ลบ.ม.ต่อเดือน  ทั้งนี้ สำหรับปริมาณน้ำกักเก็บที่มีอยู่ในอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปาง พบว่าปัจจุบันที่เขื่อนกิ่วลม มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 65.12 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 65.08 %  และเขื่อนกิ่วคอหมา มีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ 95.97 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ 95.97 % (ข้อมูลวันที่ 19 พ.ค.65)
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ได้ขออนุญาตดำเนินการสูบน้ำภายในเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2565 จากเดิมกำหนดการขออนุญาตดำเนินการในทุก 3 เดือน  โดยในที่ประชุมในครั้งนี้ ได้พิจารณาว่าไม่ต้องกำหนดเป็นรายเดือน แต่ให้กำหนดเป็นรายปี ในกรณีที่มีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปกติ มีน้ำเข้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก สามารถผันน้ำจากเขื่อนกิ่วลม ส่งไปช่วยเหลือให้กับอ่างกักเก็บน้ำแม่ขาม อำเภอแม่เมาะ เพื่อให้โรงไฟฟ้าแม่เมาะนำน้ำไปใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทันที หากปีใดฝนแล้ง อ่างเก็บน้ำเขื่อนกิ่วลม มีน้ำต้นทุนไม่เพียงพอ ก็จะไม่อนุญาตให้ กฟผ.แม่เมาะ สูบน้ำไปใช้ได้
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์