วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ศูนย์ ปภ.เขต 10 ให้ความรู้ชาวบ้าน รับมือภัยพิบัติ การแจ้งเตือนภัยต่างๆ


 

ปภ.เขต 10 ลำปาง รุกให้ความรู้ชาวบ้านในพื้นที่ จัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คาดหวังหลังอบรมจะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ชุมชน

วันที่  30 มิถุนายน  2565 ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง  นายสุรพล  บุรินทร์ทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน เปิดการอมรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม  พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในทุกระดับ

2275895

2275896

ซึ่งในปัจจุบันการเกิดสาธารณภัยในแต่ละครั้งได้สร้างความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก และมีประชาชนในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบจากสาธารณภัยที่เกิดขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย สามารถสร้างสังคมที่มีความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยในทุกระดับ  ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย จึงจำเป็น ต้องมีเครือข่ายทุกภาคส่วน และอาสาสมัคร เพื่อรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้มีความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย การแจ้งเตือนภัย การรายงานเหตุสาธารณภัย ตลอดจนถึงการทดลองปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสาร ในการแจ้งเตือนภัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในระบบต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2275898

2275897

จึงมีการจัดโครงการดังกล่าวขึ้น โดยนำกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมครั้งนี้ประกอบไปด้วย เครือข่ายอาสาภาครัฐ เอกชน มูลนิธิ องค์กรสาธารณกุศล และประชาชนจิตอาสา ในพื้นที่จังหวัดลำปาง จำนวน 540 คน  ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้ ในเรื่องของแนวโน้มการเกิดสาธารณภัย การแจ้งเตือนภัย การรายงานเหตุสาธารณภัย ตลอดจนถึงการทดลองปฏิบัติการใช้เครื่องมือสื่อสารในการแจ้งเตือนภัยในระบบต่างๆ

หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมคาดว่า ผู้เข้าร่วมอบรม จะได้นำความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  ต่อชุมชนของตนเอง และขยายผลความรู้ให้กับบุคคลรอบข้างต่อไป

22759012275900
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์