วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 65วันที่ 9 ก.ค. 65  ที่วัดบรรพตสถิต ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง  พระมหานพดล สุวรรณเมธี เจ้าคณะอำเภอวังเหนือ  พระครูสังฆรักษ์ ศุภณัฐ ภูริวฑฺฒโน , ผส.รอง ผอ.ฝ่ายวิชาการ  มจร.ลำปาง นางวณิชดา ไชยศิริ นายอำเภอวังเหนือ  นายชาญ อุทธิยะ ประธานประชาคมงดเหล้าจังหวัดลำปาง นายธีระ วัชรปราณี ผู้จัดการเครือข่ายงดเหล้า (ประเทศไทย) รวมทั้งเครือข่ายภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็น BSE Assistant Manager  บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และ บริษัทนิ่มซี่เส็ง จำกัด สาขาลำปาง    ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ปี 2565   ช่วงระหว่างวันที่ 14 ก.ค. 65 ถึง 10 ต.ค.65  รวม 3 เดือน

 
โดยภาคีเครือข่ายความร่วมมือได้ทำ โครงการสานพลังเครือข่ายงดเหล้าจังหวัดลำปาง รณรงค์งดเหล้าในงานบุญประเพณีในจังหวัดลำปาง มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ลดอุบัติเหตุ ลดการทะเลาะวิวาทและปัญหาครอบครัว   ส่งเสริมการรักษาวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีสืบทอดแก่ลูกหลานคนลำปาง  

จึงได้จัด กิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดลำปางปี 2565”  เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และกระตุ้นให้เกิดการงดเหล้าในเทศกาลเข้าพรรษาอย่างกว้างขวางในจังหวัดลำปาง  โดยมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือหลายภาคส่วนเข้าร่วมแสดงเจตนารมณ์และสนับสนุนกิจกรรมรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษาจังหวัดลำปาง          สำหรับกิจกรรมดังกล่าว  ได้มีการสรุปผลการดำเนินการตั้งแต่ปี 64 ที่ผ่านมา  เช่น พื้นที่ ต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ ผลจากการงดเหล้าทำชุมชนมีความสุข  สุขภาพดี  มีเวลากับครอบครัว  ไม่เกิดการทะเลาะวิวาท ลดอุบัติเหตุ เมื่อเห็นผู้อื่นงด ก็มีการงดเหล้าตามกันมากขึ้น  ทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคี  รวมทั้งร้านค้าที่จำหน่ายแอลกอฮอล์ก็ได้เข้าร่วมโครงการมากขึ้น          อีกแห่ง พื้นที่ ต.บ้านแหง อ.งาว ได้สรุปผลว่า ทั้งงานศพและงานบุญมีการปลอดเหล้า โดยทำน้ำสมุนไพรเลี้ยงในงานแทน  รวมทั้งมีการคัดเลือกบุคคลหัวใจหิน และหัวใจเพชร ในการงดเหล้าตลอดชีวิตเพื่อเป็นต้นแบบ   หลังจากร่วมกิจกรรมทำให้ชาวบ้านตื่นตัวและมีการงดเหล้าเพิ่มขึ้น  มีการรวมกลุ่มเข้าวัดปฏิบัติธรรม  ร้านค้าให้ความร่วมมืองดจำหน่าย 4 ร้านค้า  หันไปจัดกิจกรรมอื่นๆที่เป็นประโยชน์  เช่นการปลูกต้นไม้  การเข้าวัด ซึ่งวันเข้าพรรษาในปีนี้ในพื้นที่ได้มีการเชิญชวนสมาชิกใหม่เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมที่วัด และขยายพื้นที่การดำเนินการให้เพิ่มขึ้น          ขณะที่ ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง  ได้จัดรณรงค์งดเหล้ามาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์ และเข้าพรรษา ปี 64 ผลที่ได้รับคือคนติดเหล้าในชุมชนลดลง  แต่มีงานศพงดเหล้าได้เป็นบางงาน  ส่วนร้านค้างดขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี และกำหนดเวลาขาย   ได้ส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา และสนับสนุนอุปกรณ์ให้เยาวชน  และมีการรวมกลุ่มทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักดื่มและคนเลิกดื่มอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งในปี 65 นี้ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมโครงการงดเหล้าเข้าพรรษา โดยจะมีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองให้ด้วยShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์