วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

"วิหารลายคำ" ความงามแบบล้านนา ลวดลายสวยงาม สว่างไสว ส่องประกายธรรม ณ วัดแม่กืย บ้านแม่กืย ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลำปางภายในวัดจะพบกับศิลปะล้านนาที่สวยงามมากมายตั้งแต่ประตูโขง บริเวณรอบตัววัดประดับด้านภาพเขียนลายคำที่แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่กืย รวมไปถึงในตัววิหารลายคำเองก็ประดับประดาไปด้วยลวดลายที่วิจิตรตระกาตา มีพระพุทธเจ้า 5 พระองค์เป็นพระประธาน ภายในยังมีพระพุทธรูปโบราณที่มีความเก่าแก่มากกว่า 200 ปี ประดิษฐานอีกด้วย ด้านหลังของวิหารมีพระธาตุขนาดใหญ่ตั้งอย่างเป็นสง่า นอกเหนือจากสวยงามทางด้านศิลปะแล้ว วัดดังกล่าวยังมีพิพิธภัณฑ์ที่สะสมของเก่าประวัติศาสตร์บ้านแม่กืยไว้อย่างมากมาย รวมไปถึงวัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านที่มักจะมีกิจกรรมต่างๆให้ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมกับทางวัด

 


วัดดังกล่าวสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2317 เดิมตั้งอยู่ที่ฝั่งแม่น้ำริมกืย ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. 2400 ในปี พ.ศ. 2427 ได้ทำการย้ายจากวัดเดิมมาตั้งอยู่ที่ เลขที่ 132 หมู่ 9 บ้านแม่กืย ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 13 ตารางวา มีอาคารเสนาสนะ ประกอบด้วย อุโบสถ, ศาลาการเปรียญ, กุฏิ, หอระฆัง, หอฉัน-โรงครัว, พระธาตุฯ, ซุ้มประตูโขง, ศาลาบาตร, ลานเอนกประสงค์ และห้องพิพิธภัณฑ์

 


>>>>>เกร็ดความรู้ประวัติความเป็นมาของบ้านแม่กืย

 

บ้านแม่กืยเป็นหมู่บ้านที่เก่าแก่หมู่บ้านหนึ่ง ซึ่งมีซากก้อนอิฐโบราณและบริเวณที่ชาวบ้านเรียกว่า เด่นล้านซึ่งเชื่อกันว่าผีดุ มีเจ้าที่รักษาอยู่ ใครทำอะไรที่ไม่ดีไม่เคารพนับถือก็อาจจะมีอันตรายถึงชีวิต แต่ในข้อมูลของพงศาวดารโยกนก ตำนานพระธาตุลำปางหลวง ตำนานดอยถ้ำ ได้พบว่าบ้านแม่กืย เป็นสถานที่ที่กำเนิดเทพเจ้าแห่งความซื่อสัตย์ วีรบุรุษแห่งสงครามที่มีความกล้าหาญชาญชัย แผ่บารมีไปจนถึงเมืองเชียงชื่น เมืองเชลียง และเมืองด้งนคร นอกเหนือจากเป็นเจ้าเมืองละกอนหรือเขลางค์นคร นั่นก็คือเป็น หมื่นด้งนครหรืออีกนามหนึ่งคือ เจ้าหาญแต่ท้องเจ้าเมืองด้งนคร เป็นโอรสของเจ้าหมื่น โลกนครและเจ้านางศรีเมือง ครองเมืองเขลางค์นครประสูติท่ามกลางศึกสงคราม คือขณะนั้นมีทัพของข้าศึกยกจะไปตีเมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ. 1943 มาถึงเมืองลำปาง เจ้าหมื่นโลกนครก็ยกกองทัพออกไปรับที่วัดศรีชัยภูมิ (วัดปงสนุกในปัจจุบัน) และได้ไล่รุกข้าศึกไปโดยมีเจ้าศรีเมืองชายาขอตามเสด็จไปด้วย และขณะที่รุกไล่ข้าศึกไปจนถึงเมืองกืย ได้ประสูติโอรสใกล้กับบริเวณเนินดินใกล้แม่น้ำกืยจึงได้สร้างเมืองขึ้นเรียก ชื่อว่า เมืองกืย ต่อมา หมื่นหาญแต่ท้อง คงมาประทับอยู่ตั้งแต่ยังเยาว์ และได้ทำนุบำรุงเมืองกืยเรื่อยมา เชื่อว่าประทับอยู่นานถึง 30 ปี จึงมีอีกนามหนึ่งว่า หมื่นกืยหาญแต่ท้องจึงเป็นที่มาของนามว่าบ้านแม่กืยหรือเมืองกืย เจ้าหมื่นกืยหาญแต่ท้อง จึงเป็นวีรบุรุษของชาวลำปางเมื่อ 500 กว่าปี มาแล้วแต่ขาดการศึกษาเพิ่มเติมอย่างจริงจัง ปัจจุบันนี้ ความศักดิ์สิทธิ์ของบริเวณนี้ยังฝังจิตใจอยู่กับชาวบ้านตลอดมา มีเจ้าของที่ดินที่ชื่อว่า เด่นล้านได้ทำเป็นที่ดินจัดสรร มีการสร้างถนนหนทางและสาธารณูปโภคเข้าไปอย่างสมบูรณ์ แต่ว่าขายไม่ออกไม่มีใครที่จะกล้าเข้าไปซื้อเพราะกลัว ใครล่วงล้ำเข้าไปโดยไม่บอกกล่าว มักจะมีอันเป็นไป ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นที่มาของบ้านแม่กืยและวัดแม่กืย

 


GPS : https://goo.gl/maps/19TUqA2Cc6SNXCDi7


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์