วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ แหล่งเรียนรู้พลังงานทดแทน สู่ Smart Energy สำหรับคนยุคใหม่ในช่วงเวลาที่สถานการณ์โลกไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็มีแต่วิกฤต ปัญหาภัยแล้ง ความขัดแย้งทางเศรษฐกิจการเมือง ความฝืดเคืองทางการเงิน เป็นสิ่งที่ชวนให้คนในสังคมปัจจุบัน ต้องหันมาขบคิด ว่าอะไร คือ สิ่งที่จะเป็นแนวทางในการแก้ไข ป้องกันกับสิ่งต่างๆ ที่พากันถาโถมเข้ามา อย่างตรงจุด และเกิดประโยชน์สูงสุด และในสถานการณ์ที่พลังงานต่างๆ กำลังจะสูญสิ้นไป สิ่งที่สังคมโลกต้องการมากที่สุด คงหนีไม่พ้น พลังงานทดแทนหากพูดถึงแหล่งการเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในจังหวัดลำปางนั้น ต้องคิดถึง วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ หรือเดิมชื่อว่า วิทยาลัย กฟผ.แม่เมาะ เป็นแน่ เพราะนอกจากจะเป็นแหล่งการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง แล้วยังเป็นแหล่งการศึกษาสายอาชีพที่คอยขับเคลื่อน พัฒนาเกี่ยวกับพลังงานอัจฉริยะอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

 

ล่าสุด LannaPost ได้พูดคุยกับ นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ ผู้บริหารไฟแรง ที่มีความมุ่งมั่นที่จะนำพาวิทยาลัย พัฒนาไปไกลในด้านของพลังงานทดแทน ทราบว่าก่อนหน้าที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.นั้น ทางวิทยาลัย ได้รับการสนับสนุนจากทาง กฟผ.เกี่ยวกับพลังงานทดแทนเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว วิทยาลัยแห่งนี้มี ห้องเรียนเสมือนจริงเป็นห้องเรียนที่ใช้จำลองการผลิตไฟฟ้า  ทำให้นักเรียน นักศึกษาได้สัมผัสบรรยากาศเหมือนการได้เข้าไปทำงานจริงๆ และ ห้องเรียนห้องนี้ก็ได้กลายเป็นห้องเรียนที่ใช้ในการผลิตของนักเรียน นักศึกษาหลายๆ แห่งนอกจากนี้วิทยาลัยแห่งนี้ยังพูดถึงเรื่องไฟฟ้าเป็นหลัก โดยมีแนวทางที่จะลดต้นทุนของการใช้ไฟฟ้า และการใช้น้ำมัน ซึ่งเป็นตัวหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสภาวะโลกร้อน และเศรษฐกิจ ดังจะเห็นจากการใช้พลังงานจากรถ
EV (Electric Vehicle) เพื่อลดการใช้น้ำมัน การนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งที่หน้าสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมา เพื่อใช้ในบางอาคารที่ใช้ไฟน้อย  อีกทั้งยังสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา ทำสิ่งประดิษฐ์เกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์พลังงาน การใช้แผงโซลาร์เซลล์ และปั๊มน้ำ ในศูนย์ชีววิถี เพื่อหวังว่าจะเป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันไปพร้อมกับนักเรียน นักศึกษา และเป็นตัวอย่างแก่พี่น้องประชาชนชาวแม่เมาะต่อไป

 


Smart Energy ร่วมสร้าง แม่เมาะเมืองน่าอยู่

จากที่หลายๆ ท่านทราบดีเกี่ยวกับโครงการ “แม่เมาะเมืองน่าอยู่” จังหวัดลำปาง ที่มุ่งเน้นความร่วมมือ ระหว่าง กฟผ. ชุมชนอำเภอแม่เมาะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องนี้ ผอ.รุ่งโรจน์ เล่าว่า ทางวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. ได้รับความอนุเคราะห์จากการไฟฟ้า ให้ทางวิทยาลัยได้เข้าร่วม โครงการ Smart Energy โดยได้มีการประชุมหารือกันถึงลักษณะของโครงการ

 

เบื้องต้นทางการไฟฟ้าได้เข้ามาดูตึกเฉพาะทางของทางวิทยาลัย เพื่อที่จะประเมินว่าตึกนี้ใช้พลังงานไฟฟ้ามากน้อยเพียงใด โดยมีการนำแผงโซลาร์เซลล์มาลงที่ตึกนี้เรียบร้อย ทั้งนี้ถือเป็นการทดลองดูว่าทั้งเดือนจะใช้พลังงานไปเท่าใด และจะนำมาคำนวณในการนำแผงโซลาร์เซลล์มาติดตั้งในส่วนอื่นๆ ต่อไป

 


อนาคตที่หวังไว้

นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ กล่าวว่า หากโครงการ Smart Energy สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้ว ในภายภาคหน้า ก็มีแผนว่าอาจจะมีแผงโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm) คือการนำแผงโซลาร์เซลล์ลอยในสระน้ำกลางแจ้งของวิทยาลัย มีแสงแดดทั่วถึงตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตยังมีโครงการที่นำเสนอให้วิทยาลัย  เป็นศูนย์ที่จะปรับรถทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์หรือรถยนต์ ให้กลายเป็นรถ EV โดยจะมีการเริ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้  ซึ่งตอนนี้อยู่ในส่วนของการประสานงาน ในส่วนของทางวิทยาลัยนั้นก็ได้มีการเตรียมการไว้หมดแล้ว โดยมีนักเรียน นักศึกษาเป็นผู้ดำเนินการให้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องพลังงาน

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์