วันพุธที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2565

โออาร์ จัดโครงการค่ายเยาวชนอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จา นครลำปาง ครั้งที่ 19  บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สภาวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง ศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ประจำ 13 อำเภอ ร่วมจัดโครงการค่ายเยาวชนโออาร์ อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2565  โดยมีนายชนาธิป เสมแย้ม ปลัดจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงาน  นายชัยยศ หงษ์ขจร ผู้จัดการฝ่ายคลังปิโตรเลียมส่วนภูมิภาค บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 18 ส.ค.65 ที่คลังปิโตรเลียมลำปาง ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง โดยมีทีมตีก๋องปู่จาจาก อ.ห้างฉัตร แสดงโชว์เปิดงานได้อย่างสวยงามอลังการ            ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2565 โดยมีสมาคมก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ เพื่อเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดลำปาง ให้แก่เยาวชนในจังหวัดลำปางเกิดจิตสำนึก ความรักและหวงแหนวัฒนธรรมของตนเอง ตลอดจนการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จาในหมู่เยาวชนให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีในหมู่เยาวชนในจังหวัดลำปาง และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ก๋องปู่จาและศิลปะการแสดงพื้นบ้านนครลำปาง ทั้ง 13 อำเภอ 

โดยคัดเลือกเยาวชนจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง รวม 130 คน มาร่วมกิจกรรม และมีผู้ทรงคุณวุฒิร่วมให้ความรู้ ฝึกปฏิบัติ จัดการทดสอบ ประเมินผล และมอบเกียรติบัตรเพื่อรับรองทักษะความรู้ของเยาวชน          การจัดกิจกรรม มุ่งเน้นการเรียนรู้ภาคทฤษฎี เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา องค์ประกอบและภูมิปัญญาการทำก๋องปู่จา และขั้นตอนประกอบพิธีขึ้นขันตั้ง ปลกขันครู โดยปราชญ์ท้องถิ่นและครูก๋องปู่จา นอกจากนี้ในภาคปฏิบัติ ผู้ร่วมโครงการได้เรียนรู้จังหวะพุทธบูชา โดยวิทยากรกลุ่มจากสมาคมฯ แบ่งกลุ่มเข้าฐานฝึกปฏิบัติการตีก๋องปู่จาในจังหวะพุทธบูชา 5 ฐาน ได้แก่ สาวเก็บผัก (แม่ทะ), ย่าชุ่ม(เมืองปาน), ตึ้งนั่ง(ห้างฉัตร), ตุ๋บต้าง(อ.เมือง), เจิงลาย สว่า (ฉาบ) และโหม่ง
และปีนี้โออาร์ ได้สนับสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ สืบสาน ประเพณีตีก๋องปู่จา ได้แก่ งานมหัศจรรย์ก๋องปู่จานครลำปาง ลือลั่นสนั่นโลก ค่ายเตรียมความพร้อมก๋องปู่จา  13 อำเภอ การแสดงตีก๋องปู่จาในกิจกรรมต่างๆ ของจังหวัดลำปาง และค่ายเยาวชน โออาร์ อนุรักษ์ประเพณีตีก๋องปู่จานครลำปาง ครั้งที่ 10  รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1.3ล้านบาท
 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์