วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2565

จ.ลำปาง จัดงาน 228 ปี วัฒนธรรมไทลื้อ ประกวดฑูตวัฒนธรรมธิดาไทยลื้อ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชาติพันธุ์นางสาว​ตวง​รัตน์​  โล่ห์​สุนทร​ นายก​ อบจ.ลำปาง  นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์ นายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย นางวนิดา สัตตยานุรักษ์ นายกสมาคมไทลื้อแห่งประเทศไทย สาขาจังหวัดลำปาง และนายกสมาคมไทลื้อจาก 6 จังหวัด ภาคเหนือ​ (เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน เชียงราย และพะเยา) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ ผู้บริหาร/ผู้แทน​จากหน่วยงาน​ต่าง​ๆ​ และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงาน ​"228  ปี วัฒนธรรมไทลื้อ  " ​ ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทลื้อ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 13 ส.ค.65 ที่ผ่านมาโดยมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทลื้อ​ การจำหน่ายสินค้าไทลื้อ​ และการประกวดทูตวัฒนธรรมธิดาไทลื้อ​ ประจำปี 2565   เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนจังหวัดลำปาง และนักท่องเที่ยว  ร่วมกันอนุรักษ์ สืบสานและต่อยอดให้วัฒนธรรมประเพณีของชุมชนกลุ่มชาติพันธ์ไทลื้อมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานกว่า 228 ปี กระจายตามจังหวัดต่าง​ ๆ ในภาคเหนือ 7 จังหวัดได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ น่าน​ เชียงราย และพะเยา โดยในจังหวัดลำปาง มีกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อในอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแม่ทะ โดยชาวไทลื้อยังคงรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษต่อกันมา 
โดยเฉพาะภาษาพูดที่ยังใช้สำเนียงภาษาไทลื้อ การแต่งกายที่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ควรค่าต่อการอนุรักษ์ ตำรับอาหารไทลื้อ การละเล่น และวิถีชีวิตรวมทั้งบุคลิกลักษณะพิเศษของชาวไทลื้อ คือความขยันหมั่นเพียร อดทน มัธยัสถ์ และอดออม รวมถึงการแสดงอัตลักษณ์วิถีวัฒนธรรมสามารถนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอด มาเผยแพร่และต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสินค้าทางวัฒนธรรม สร้างรายได้แก่ชุมชน และสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้อยู่คู่ท้องถิ่นได้อย่างสง่างามต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์