วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565

รองผู้ว่าฯติดตามโครงการติดตั้งเสาไฟส่องสว่าง 68 ต้น ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และการสร้างถนนแขวงทางหลวงลำปางที่ 2วันที่ 16 สิงหาคม 65 นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ลงพื้นพื้นที่ติดตามแผนปฏิบัติราชการ เขตอำเภอเมืองลำปาง และอำเภอแจ้ห่ม ของแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 และแขวงทางหลวงลำปางที่ 2 เพื่อให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ ฯ อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมาย
จุดแรก ได้ลงพื้นที่ติดตามโครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง การติดตั้งเสาไฟแสงสว่าง 68 ต้น และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 17 แห่ง (แยกภาคเหนือ แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี ) โดยนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 พร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจังหวัดลำปาง โครงการเพิ่มมาตรฐานความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในนครลำปาง การติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ( High Mast) จำนวน 68 ต้น และขยายเขตไฟฟ้าพร้อมหม้อแปลงไฟฟ้า 17 แห่ง บริเวณทางหลวงหมายเลข 1 ตอน เกาะคา - สามัคคี ระหว่าง กม.700+587 - กม.707+500 เป็นช่วงๆ (แยกภาคเหนือ - แยกค่ายสุรศักดิ์มนตรี)
จากนั้นได้ลงพื้นที่ จุดที่สอง ติดตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1035 (สำเภาทอง สันติสุข) อ.แจ้ห่ม  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการ ร่วมนำเสนอขอมูลต่อคณะกรรมการติดตาม รวมถึงลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับจังหวัดลำปางมีโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 151,091,100 บาท ซึ่งจะมีการลงพื้นที่ติดตามในเขตอำเภออื่น ๆ ต่อไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์