วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2565

ป.ป.ช.ยื่นฟ้อง “นิมิตร” เหตุจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้อง ศาลรับคดีต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ป.ป.ช.จากกรณีที่มีหนังสือลงนามโดยผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  มีข้อความระบุว่า  'ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 ได้ประทับรับฟ้องในคดีที่พนักงานอัยการดำเนินการฟ้องคดีตามที่ คณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลความผิด คดีหมายเลขดำที่ อท.93/2565 วันที่ 5 ก.ค. 65  นายนิมิตร จิวะสันติการ ที่ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 1 ในคดีดังกล่าว ซึ่งเป็นผู้บิหารท้องถิ่น จึงต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่โดยผลของกฎหมายตามมาตรา 93 ประกอบมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561'

ลานนาโพสต์ สอบถาม นายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เปิดเผยว่า ในหนังสือผู้ว่าฯไม่ได้สั่งให้ทางนายกเทศมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่ แต่เป็นการรับทราบและแจ้งให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายของ ป.ป.ช.

 ในเรื่องนี้เป็นการร้องเรียนโครงการของเทศบาล เมื่อหลายปีมาแล้ว เกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ถูกต้องตามระเบียบ  ทาง ป.ป.ช.ก็ได้ลงมาสอบสวน ผลได้ข้อสรุปว่ามีมูล จึงดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย มีการส่งฟ้องศาลอาญาคดีทุจรติ และประพฤติมิชอบ ภาค 5  เมื่อศาลประทับรับฟ้อง ตามกฎหมายของ ป.ป.ช.  มาตรา 81  ระบุไว้ชัดเจนว่า ผู้บริหารท้องถิ่นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งทาง ป.ป.ช.ได้แจ้งไปยังเทศบาล  และเทศบาลก็ได้รายงานมายังจังหวัด ผู้ว่าฯได้รับทราบถึงข้อเท็จจริงนั้นและแจ้งไปยังเทศบาลนครลำปางให้ถือปฏิบัติตามข้อกฎหมาย  นายกเทศมนตรีก็ต้องถือปฏิบัติ และรอคดีถึงที่สุดก่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวว่า  ถึงแม้ว่านายกฯจะหยุดปฏิบัติหน้าที่  ก็ยังมีทีมรองนายกฯ ข้าราชการประจำ รักษาการอยู่ เทศบาลยังคงทำงานได้อย่างต่อเนื่อง  แต่การจะกลับมาทำงานได้เมื่อไรต้องรอผลการตัดสินของศาลจะออกมาแนวทางไหน อาจจะใช้เวลาอีกสักระยะหนึ่ง  เมื่อเข้าสู่กระบวนการศาลรอบนี้คงจะไม่นาน เพราะสำนวนการสอบสวนชัดเจน การรวบรวมหลักฐานต่างๆครบถ้วนอยู่แล้ว

ทั้งนี้ ศาลได้ประทับรับฟ้องเมื่อวันที่  5 ก.ค.65 ที่ผ่านมา โดยนายนิมิตร  จิวะสันติการ ได้เดินทางไปขึ้นศาลด้วยตัวเอง  ต่อมาวันที่ 9 ส.ค.65  นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัด จึงได้ออกหนังสือรับทราบเรื่องและส่งกลับมายังเทศบาลให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและกฎหมายของ ป.ป.ช. ดังกล่าว 

ผู้สื่อข่าวทราบว่าสัปดาห์นี้ นายนิมิตร ได้ลาพักผ่อนและเดินทางไปทำธุระที่ต่างจังหวัด  จึงได้ติดต่อสอบถามไปทางโทรศัพท์  ซึ่งนายนิมิตรแจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่  แต่ตอนนี้ติดภารกิจยังไม่สะดวกให้ข้อมูล และขอให้ติดต่อมาใหม่ภายหลัง   


พ.ร.บ.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561

**มาตรา 81  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองประทับฟ้อง ตามมาตรา 77 ให้ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคําพิพากษา เว้นแต่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่น  ในกรณีที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีคําพิพากษาว่าผู้ถูกกล่าวหากระทําความผิดตามที่ถูกกล่าวหา ให้ผู้ต้องคําพิพากษานั้นพ้นจากตําแหน่งนับแต่วันหยุดปฏิบัติหน้าที่ และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้นั้น และจะเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดเวลาไม่เกินสิบปีด้วยหรือไม่ก็ได้

 

 


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์