วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2565

กฟผ.แม่เมาะ จับมือสถานศึกษาและภาคเอกชน ยกระดับสมรรถนะบุคลากรด้านอาชีวศึกษา สู่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า พร้อมมุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ ห้องมุ่งงานเลิศ อาคารประชาสัมพันธ์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นายพนมพร ตุ้ยกาศ นายอำเภอแม่เมาะ เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project)  เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร  มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน” โดยมีนายจรัญ คำเงิน ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2, นายรุ่งโรจน์ อาริยะ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน คำน่าน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาระบบอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนายวีระศักดิ์ แป้นพ่วง ผู้จัดการบริษัท WPEV จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
โครงการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV Conversion Project)  เพื่อยกระดับขีดความสามารถบุคลากร  มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอน เป็นหนึ่งในแผนงานด้านพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) ภายใต้โครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Mae Moh Smart City) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพลังงานสะอาดในพื้นที่อำเภอแม่เมาะ ควบคุมไปกับการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรถ EV ที่มีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นในอนาคต ทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างผู้ประกอบการ SME ยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง เพื่อยกระดับรายได้เศรษฐกิจของเมืองอีกด้วยทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งศูนย์อบรมยานยนต์ดัดแปลงไฟฟ้าที่วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ ซึ่งกฟผ.แม่เมาะ จะสนับสนุนรถยนต์ รถตู้และมอเตอร์ไซด์ที่ใช้แล้วแต่สภาพดีมาใช้ในการเรียนการสอน โดยได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV จำกัด ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าแก่บุคลากรอาชีวศึกษา ให้สามารถใช้งานได้จริงและสามารถจดทะเบียนกับกรมขนส่งได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำไปสู่การยกระดับหลักสูตรสาขาวิชายานยนต์ไฟฟ้าในสายอาชีวศึกษา รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในพื้นที่ อ.แม่เมาะ มุ่งสู่เขตสาธิตคาร์บอนต่ำ (Carbon Neutrality)
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์