วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2565

อ.แจ้ห่ม จัดกิจกรรม "กินปู ดูนา พาฟิน" ชวนเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี ส่งเสริมเศรษฐกิจ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน

 


องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร ร่วมกับ อำเภอแจ้ห่ม สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้กับชุมชนท้องถิ่น นำภูมิปัญญาและวิถีชีวิตพื้นบ้านของคนในพื้นที่ สร้างจุดเด่นทางวัฒนธรรม ร่วมกันเปิดชุมชน OTOP นวัตวิถีอำเภอแจ้ห่ม จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดและของชุมชนท้องที่ ปลุกกระแสการท่องเที่ยววิถีไทย ในงานเทศกาล "กินปู ดูนา พาฟิน ถิ่นแจ้ห่ม" ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ข้างที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีนายสิธิชัย  จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ 26 ส.ค.65
โดยการจัดงานดังกล่าวจัดขึ้น 2 วันคือวันที่ 26-27 ส.ค.65  เป็นการสร้างส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อจะสร้างรายได้ให้กับประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้เกิดความยั่งยืน   รวมทั้งประชาสัมพันธ์ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวได้รู้จัก  "อำเภอแจ้ห่มมากยิ่งขึ้น  ทั้งในเรื่องของพื้นที่ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ มีอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่น่าสนใจ ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต อันเป็นสิ่งดึงดูดที่จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้เกิดการหลั่งไหลเข้ามายังพื้นที่   สร้างกระแสการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้เกิดการพัฒนาตนเองและร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  และพัฒนาสินค้าของชุมชนให้มีมาตรฐาน  เฉพาะอย่างยิ่งผลิตภัณฑ์ "น้ำปู๋"  ซึ่งเป็นอาหารภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีชื่อเสียงของอำเภอแจ้ห่ม
พร้อมเป็นกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมแนวทางในการสร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพื้นที่ คือ อาชีพการเลี้ยงปูนา ซึ่งชาวบ้านสามารถเลี้ยงได้เอง ใช้ทุนน้อย และมีตลาดรองรับกว้าง เนื่องจากปูนาสามารถนำไปเพิ่มมูลค่าทำเป็นผลิภัณฑ์อาหารได้หลากหลาย อาทิเช่น ปูกรอบซอสกะเพรา ปูกรอบสามรส อ่องมันปู น้ำพริกปูนา น้ำปลาปูนา ปลาร้าปูนา ปูดองน้ำปลาหวาน กะปิปูนา หรือ น้ำปู๋ รวมถึงนำไปแปรรูปเป็นน้ำพริกแบบต่างๆ ทั้ง น้ำพริกนรกปูนา น้ำพริกแจ่วปูนา น้ำพริกปลาย่างมันปูนา และน้ำพริกตาแดงปูนา เป็นต้น

โดยภายในงานเทศกาล "กินปู ดูนา พาฟิน ถิ่นแจ้ห่ม" ครั้งนี้ ทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอแจ้ห่ม ก็ได้ร่วมกันนำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปูนา มาจัดวางให้ผู้มาเที่ยวชมงานได้ลองลิ้มชิมรส รวมถึงจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในราคาพิเศษด้วย


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์