วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

อบจ.ลำปาง เข้ารอบสุดท้าย “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป”

 


ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ได้สมัครเข้ารับการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภททั่วไป และได้ผ่านเข้าสู่รอบการตรวจประเมินรอบสุดท้าย (รอบที่ 3) โดยเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 น.ส. ตวงรัตน์  โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เข้ารับการตรวจประเมินจาก นายสุรศักดิ์  เรียงเครือ อดีตรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานอนุกรรมการและคณะอนุกรรมการฯ ผ่านวิดิโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) โปรแกรม Zoom Meetings โดยรับการตรวจประเมินการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการนวัตกรรมท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้นำเสนอโครงการการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง

ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เข้าสู่รอบการประเมินในรอบสุดท้ายและได้รับเงินรางวัล 550,000 บาท สำหรับเงินรางวัลที่ได้รับจะนำไปใช้จ่ายตามอำนาจหน้าที่และหรือต่อยอดนวัตกรรมที่ได้รับรางวัล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางต่อไป

นอกจากนั้น จ.ลำปาง ยังมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์การประเมินรอบการประเมินของสถานบันการศึกษา อีก 3 แห่งด้วยกัน คือ เทศบาลตำบลเกาะคา อ.เกาะคา เทศบาลเมืองเขลางค์นคร อ.เมืองลำปาง และ อบต.ร่องเคาะ อ.วังเหนือ  โดยทั้ง 3 แห่งนี้ ได้รับเงินรางวัล 251,543.20 บาท

 

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์