วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

คณะกรรมาธิการที่ดิน ติดตามปัญหาออกเอกสารสิทธิ์แม่เมาะ ย้ำจังหวัดให้เร่งดำเนินการ และจะร่วมติดตามความคืบหน้าในช่วง 3 เดือนนี้ รับปากจะช่วยชาวบ้านอย่างเต็มที่

 


วันที่ 12 ก.ย. 65  ที่ห้องประชุม อบต.สบป้าด อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง  นายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร (กมธ.)  และคณะ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล  นายมานพ คีรีภูวดล ส.ส.พรรคก้าวไกล  ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขปัญหาการออกเอกสารสิทธิ์ชาวบ้านในที่ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมีนายจำลักษณ์ กันเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและรายงานถึงแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว   

 

ซึ่งมีตัวแทนชาวบ้านบางส่วนเข้าร่วมประชุม นำโดยนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์  ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ  นายเกียรติ ปินตา ผู้ใหญ่บ้านฉลองราช หมู่ 8   นายก อบต. รวมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ กว่า 1,000 คน มารอติดตามความคืบหน้าอยู่ที่เต็นท์ด้านล่างห้องประชุมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้รายงานถึงปัญหาและความคืบหน้าในการแก้ปัญหาดังกล่าว จากนั้นได้มอบให้ผู้แทนสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 ลำปาง เล่าถึงขั้นตอนเพื่อขอยกเลิกเพิกถอนพื้นที่ป่าว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง 

ขั้นตอนเบื้องต้น ทางสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 3 จะต้องรังวัดขอบเขตของพื้นที่อพยพ สำรวจพืชพันธุ์ไม้ รวบรวมข้อมูลส่งให้กับจังหวัด รายงานให้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)พิจารณาเพิกถอน  และส่งต่อให้กรมป่าไม้ดำเนินการ   จัดทำแผนที่แนบท้ายร่างกฎกระทรวง  ส่งกลับมาให้ ทส.อีกครั้ง เมื่อเห็นชอบแล้วก็จะเสนอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเข้า ครม.พิจารณา  หากเห็นชอบแล้วก็ต้องส่งแผนที่พร้อมกับร่างฯกลับมาให้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา (สคก.) พิจารณาอีกครั้ง 

 

เมื่อ สคก.ตรวจสอบร่างแล้วจะแจ้งให้ทาง ทส.ลงนามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวง  เสนอให้ รมว.ทส.ลงนามกฎกระทรวง แจ้งให้กรมป่าไม้ดำเนินการ  ส่งให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาอีกครั้ง ซึ่งขั้นตอนเหล่านี้จะละเอียดมาก แต่สามารถทำควบคู่กันไปได้หลาย   ตามที่ได้ประชุมร่วมกับทางคณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ไปเมื่อสัปดาห์ก่อน ก็รับปากว่าจะทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน นับแต่วันที่ส่งเรื่องไปนายอภิชาติ ศิริสุนทร ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดินฯ กล่าวว่า ทางจังหวัดได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาชุดหนึ่งแล้ว ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวบ้านที่เดือดร้อนร่วมอยู่ในคณะด้วย  ตาม ครม.มีมติไว้ชัดเจนแล้วว่าให้กระทรวงทรัพย์ ไปทำการเพิกถอนป่า ออกเอกสารสิทธิ์  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนเพิกถอนซึ่งจะต้องประกาศออกเป็นกฎกระทรวง และขอความเห็นชอบมติ ครม.อีกครั้ง นำมาแนบท้ายในการเพิกถอน เป็นขั้นตอนทางกฎหมาย  คณะกรรมการชุดนี้จะทำให้แล้วเสร็จภายใน 6 เดือน ซึ่งทางกระทรวงทรัพย์จะต้องรีบส่งส่วนกลางตามขั้นตอน  โดยทาง ส.ส. และกรรมาธิการทั้งหลายจะช่วยเร่งติดตามให้รวดเร็ว   ตอนนี้ทางคณะกรรมการต้องขยันทำงานตามไทม์ไลน์ ในช่วง 3 เดือนนี้ทางคณะกรรมาธิการที่ดิน จะมาร่วมติดตามว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง  


ด้านนางมะลิวรรณ นาควิโรจน์ ประธานเครือข่ายสิทธิผู้ป่วยแม่เมาะ ผู้ขับเคลื่อนเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ชาวบ้าน กล่าวว่า  หลังการประชุมคณะกรรมาธิการที่ได้ได้ลงมาพบกับชาวบ้าน และบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วง เพราะจะช่วยมาติดตามให้อีกทาง  เมื่อชาวบ้านได้รับทราบข้อมูลก็พอใจอย่างมาก ซึ่งทางคณะกรรมาธิการก็จะมาร่วมติดตามงานในช่วงเวลา 3 เดือนด้วย เพื่อให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น  โดยทางคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัดจะมีการประชุมกันในวันที่ 16 ก.ย. นี้  นอกจากนั้นยังมีประเด็นของชาวบ้านที่อยู่อาศัยมาก่อนการประกาศเขตพื้นที่ป่าสงวน และยังไม่ได้รับเอกสารสิทธิ์  ซึ่งในเรื่องนี้ทางคณะกรรมาธิการให้แจ้งให้รวมรวบข้อมูลและยื่นเอกสารมาอีกครั้ง  

 

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์