วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

วธ.หนุนงานแห่ “ธุงพญานาค..ศิลปะลุ่มน้ำโขง” ต้นแบบ“ความศรัทธา” สู่ “มูลค่าทางเศรษฐกิจ”


สัปดาห์นี้ ขออนุญาตพาพี่น้องชาวเมืองลำปาง ข้ามห้วยจากภาคเหนือไปเที่ยวชมตัวอย่างของกิจกรรมดีๆ ในพื้นที่ทางภาคอีสานของประเทศไทย ด้วยการตามติด “กระทรวงวัฒนธรรม” ซึ่งกำลังเดินหน้าผลักดัน “
Soft Power..ความเป็นไทย” อย่างต่อเนื่อง ไปที่ “จังหวัดบึงกาฬ” พื้นที่ติดแม่น้ำโขง ซึ่งมีความเชื่อเรื่องพญานาค เกิดแรงศรัทธา ทำความดี นำไปสู่การความเชื่อนี้มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ก่อเกิดเป็นงานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา" ผ่านงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย โดยในงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีบวงสรวงและพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 
ในงานมี นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ นายโกวิท ผกามาศ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายสุทธิพงษ์ สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเครือข่ายวัฒนธรรมเข้าร่วม ณ บริเวณลานพญานาค (พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต) และบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา ตำบลหนองพันทา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ

 
การจัดงานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา" ถือเป็นงานที่รวมเอาสองเทศกาลมารวมไว้ที่เดียว คือ เทศกาลผีตาโขนจังหวัดเลยและเทศกาลวันมาฆบูชาสักการะพระธาตุยาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ใช้ “ธุง” หลากสีสันมาประดับในงาน ซึ่งจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง มีความเชื่อเรื่องพญานาค เกิดแรงศรัทธา ทำความดี จึงนำความเชื่อนี้มาสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจเกิดเป็นงานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง "เทศกาลแห่งศรัทธา" ผ่านงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย

 

ส่วนวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ สร้างค่านิยม ในกลุ่มประชาชน เด็กเยาวชน ศิลปินร่วมสมัยและเครือข่ายในชุมชนกลุ่มเป้าหมายให้เกิดความภาคภูมิใจ มีจิตสำนึกรักและเห็นคุณค่าศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น นำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวในมิติงานวัฒนธรรมและศิลปะร่วมสมัย พร้อมกับเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง

 

ทั้งนี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายผลักดัน “Soft Power” ความเป็นไทย เช่น งานฝีมือและหัตถกรรม ศิลปะการแสดง อาหารไทย การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ยกระดับเทศกาลประเพณีให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายไปสู่ระดับชาติและนานาชาติ วธ. โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดบึงกาฬ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพันทา พิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิต นายสุทธิพงษ์ สุริยะ นักออกแบบชื่อดัง เครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน


 

ปลัดวธ. กล่าวต่อไปว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนโดยรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค การโชว์ผ้าพื้นถิ่น ชาติพันธุ์จังหวัดบึงกาฬ กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม (CPOT) “ตลาดวัฒนธรรมร่วมสมัย” ทั้งตลาดบกและตลาดน้ำ กิจกรรมของดีของเด่นอำเภอ กิจกรรมสาธิตผลิตภัณฑ์อาหาร ผลิตภัณฑ์จากผ้า การโชว์ควายงาม บึงกาฬ โดยไฮไลท์สำคัญในการจัดงาน มีการจัดขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขบวนแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง “เทศกาลแห่งศรัทธา” กว่า 500 ธุง พร้อมด้วยขบวนรถสามล้อพ่วงข้างพญานาค ขบวนขันหมากเบ็ง ขบวนแห่กระติ๊บข้าว ขบวนนางรำจาก 8 ตำบล เป็นต้น

 

“ขณะเดียวกันการจัดงานครั้งนี้ ยังมุ่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการเสริมความมั่นคงระหว่างประเทศในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ขอขอบคุณทุกภาคส่วน ชาวจังหวัดบึงกาฬที่ร่วมใจกันจัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อสนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ CPOT สร้างงาน สร้างรายได้ เรียนรู้วิถีชีวิต ประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเทศกาลทางศิลปะที่รวมพลังการสร้างสรรค์จากการนำมิติวัฒนธรรมและ Soft Power ความเป็นไทย ในการสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชน ยกระดับงานเทศกาลประเพณีของอำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศและนานาชาติ” ปลัด วธ. กล่าว 

 

 ด้าน นายสุทธิพงษ์  สุริยะ ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า งานแห่ธุงพญานาคศิลปะลุ่มน้ำโขง เทศกาลแห่งศรัทธาเป็นการนำทุนวัฒนธรรมที่ท้องถิ่นมีอยู่แล้วและนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดให้เกิดมูลค่าเพิ่ม  สำหรับธุงประดับในงานครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก “ครูโต” ม.ล.จิราธร จิระประวัติ ศิลปินนักวาดภาพประกอบชื่อดัง เป็นผู้ออกแบบลวดลายพญานาค เพราะจังหวัดบึงกาฬมีพื้นที่ติดแม่น้ำโขง มีความเชื่อเรื่องพญานาค รวมถึงมีลวดลายดอกไม้ ธีมสีของธุง ประกอบด้วยสีม่วง สีประจำจังหวัดบึงกาฬ สีเขียว สีประจำอำเภอโซ่พิสัย และสีขาว สื่อพลังศรัทธาพญานาค ถือเป็นต้นแบบนำงานดีไซน์ยกระดับกิจกรรมวัฒนธรรม และยังเป็นครั้งแรกที่จัดแห่ธุงพญานาคในประเทศไทย ตั้งเป้าจะผลักดันให้เป็นประเพณีประจำจังหวัดต่อไป

 

 “นอกจากงานแห่ธุงพญานาคแล้ว ในพื้นที่อ.โซ่พิสัย ยังมีพิพิธภัณฑ์ชุมชนมีชีวิตจังหวัดบึงกาฬ เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งก่อตั้งมา 6 ปี เป็นตัวอย่างการนำ “Soft Power” มาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจฐานราก เปลี่ยนโฉมหมู่บ้านเกษตรกรรมชนบทด้วยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำวิถีชีวิต วัฒนธรรม ความเชื่อเรื่องพญานาค มานำเสนอในพิพิธภัณธ์ฯ  เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อ  นอกจากเที่ยวชมพิพิภัณฑ์ ชมผลงานกราฟฟิตี้ 100 ผลงานที่กระจายทั่วหมู่บ้าน ยังสามารถจับจ่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่นำงานออกแบบมาเพิ่มมูลค่า เช่น ปลาร้าบอง เครื่องจักสาน ยาหม่อง ผ้าฝ้ายทอมือ นอกจากนี้ ยังมีผลงานกราฟฟิตี้พญานาคร่วมสมัยกระจายในพื้นที่ต่างๆ ของอำเภอ ทั้งสถานีตำรวจ โรงพยาบาล สำนักสงฆ์ วัด โรงเรียน รวมแล้วกว่า 300 ชิ้น ที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาเยือน และเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยว สร้างรายได้ให้กับท้องถิ่น” นายสุทธิพงษ์ ย้ำ

 

กอบแก้ว แผนสท้าน...เรื่อง

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์