วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

เปิด 4 เส้นทางรถไฟความเร็วสูงประเทศไทย สายอีสานเสร็จก่อนปี 2573 ส่วนอีก 3 สาย คาดก่อสร้างเสร็จปี 2580

 โครงข่ายทางรถไฟความเร็วสูงของไทยถูกวางแผนไว้ว่าจะใช้รางเกจมาตรฐาน 1,435 มิลลิเมตร ซึ่งเป็นเกจมาตรฐานที่ทางรถไฟส่วนใหญ่ของโลกเลือกใช้ แบ่งออกได้ทั้งหมด 4 เส้นทาง มีระยะทางทั้งหมดรวมกัน 2,700 กิโลเมตร ดังนี้

โครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายอีสาน  กรุงเทพ-นครราชสีมา-หนองคาย เชื่อมโยงประเทศลาว รองรับรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วปกติ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ   ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพ-นครราชสีมา โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีระยะทาง 250 กิโลเมตร เชื่อม 6 สถานีคือ บางซื่อ-ดอนเมือง-อยุธยา-สระบุรี-ปากช่อง-นครราชสีมา กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 2569  และ ระยะที่ 2 เส้นทางนครราชสีมา-หนองคาย โครงการอยู่ในขั้นตอนการวางแผน มีระยะทาง 357 กิโลเมตร เชื่อม 6 สถานีคือ นครราชสีมา-บัวใหญ่-บ้านไผ่-ขอนแก่น-อุดรธานี-หนองคาย กำหนดเปิดให้บริการ พ.ศ. 25722573   รถไฟสายนี้ จะเป็นเส้นทางที่เชื่อมโยงไปยังเส้นทางรถไฟลาว-จีน

โครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายตะวันออก กรุงเทพ-ตราด รองรับรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วปกติ 250 กิโลเมตรต่อชั่วโมง แบ่งออกเป็น 2 ระยะ เช่นกัน ประกอบด้วย  ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพ-อู่ตะเภา โครงการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง มีระยะทาง 220 กิโลเมตร เชื่อม 9 สถานีคือ ดอนเมือง-บางซื่อ-มักกะสัน-สนามบินสุวรรณภูมิ-ฉะเชิงเทรา-ชลบุรี-ศรีราชา-พัทยา-สนามบินอู่ตะเภา คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2572  และ ระยะที่ 2 เส้นทางอู่ตะเภา-ตราด โครงการอยู่ในขั้นตอนการวางแผน มีระยะทาง 190 กิโลเมตร เชื่อม 5 สถานีคือ สนามบินอู่ตะเภา-ระยอง-แกลง-จันทบุรี-ตราด คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2580

โครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายเหนือ กรุงเทพ-เชียงใหม่ รองรับรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วปกติ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ  ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพ-พิษณุโลก โครงการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง มีระยะทาง 380 กิโลเมตร เชื่อม 7 สถานีคือ บางซื่อดอนเมืองอยุธยาลพบุรีนครสวรรค์พิจิตร-พิษณุโลก คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2575 และ ระยะที่ 2 เส้นทางพิษณุโลก-เชียงใหม่ โครงการอยู่ในขั้นตอนการวางแผน มีระยะทาง 288 กิโลเมตร เชื่อม 6 สถานีคือ พิษณุโลก-สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-ลำปางลำพูน-เชียงใหม่ คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2580

โครงการทางรถไฟความเร็วสูงสายใต้ กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ (มาเลเซีย) รองรับรถไฟความเร็วสูง มีความเร็วปกติ 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งออกเป็น 2 ระยะ  คือ  ระยะที่ 1 เส้นทางกรุงเทพ-หัวหิน โครงการอยู่ในขั้นตอนการเตรียมงานก่อสร้าง มีระยะทาง 211 กิโลเมตร เชื่อม 5 สถานีคือ บางซื่อ-นครปฐม-ราชบุรี-เพชรบุรี-หัวหิน คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2575   และ ระยะที่ 2 เส้นทางหัวหิน-ปาดังเบซาร์ โครงการอยู่ในขั้นตอนการวางแผน มีระยะทาง 759 กิโลเมตร เชื่อม 8 สถานีคือ หัวหิน-ประจวบคีรีขันธ์-ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช-พัทลุง-หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ คาดว่าจะเสร็จ พ.ศ. 2580

ข้อมูล  ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOCShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์