วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันที่ 4 ตุลาคม วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยนี้ 4 ตุลาคม เมื่อ 56 ปีล่วงมาแล้ว คือเมื่อปี พ.ศ. 2509 ณ สถานีไทยโทรทัศน์ ช่อง 4 บางขุนพรหม มีการประชุมของคณะอนุกรรมการการสื่อสารมวลชน ในคณะกรรมการชาติว่าด้วยองค์การยูเนสโกแห่งประเทศไทย ซึ่งมีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร ทรงเป็นประธาน เราไม่ทราบว่าวาระการประชุมวันนั้นมีหัวข้ออะไรบ้าง แต่ดูเหมือนว่า หัวข้อสำคัญที่สุดเพราะเป็นเรื่องเดียวที่ปรากฏเป็นข่าวในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ก็คือ เรื่องที่คณะอนุกรรมการมีมติเสนอแนะให้หอสมุดแห่งชาติ เปิดแผนกเก็บฟิล์มภาพยนตร์ ในฐานะเป็นหลักฐานประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรม หวังให้เยาวชนรุ่นหลังได้ทราบความเป็นไปในอดีตและต้องการให้เกิดความสะดวกสบายในการค้นคว้า

ถึงแม้ว่าข้อเรียกร้องนั้นจะไม่สำเร็จเป็นจริง แต่ต่อมา ปี 2527 ได้มีการจัดตั้งหอภาพยนตร์แห่งชาติ ขึ้นในกรมศิลปากร และทำหน้าที่สอดรับเจตนารมณ์ที่คณะอนุกรรมการ ฯ ดังกล่าวได้เคยเรียกร้องไว้

หอภาพยนตร์แห่งชาติ ได้ดำเนินกิจการมาโดยลำดับ จนปี 2552 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ในการกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งทำให้สามารถดำเนินภารกิจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
งานสำคัญอย่างหนึ่งที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ริเริ่มขึ้น คือการกำหนดให้วันที่ 4 ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย นับตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา


และกิจกรรมสำคัญในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย คือ การประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ที่มีคุณค่าสมควรเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ

ซึ่งในช่วงบ่ายสองของวันนี้จะมีพิธีประกาศขึ้นทะเบียนภาพยนตร์ 12 เรื่องเป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติประจำปี2565


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์