วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

จ.ลำปาง ลงนาม MOU รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์


วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ระหว่างจังหวัดลำปาง นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อป้องกันและลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ในที่ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ณ หอประชุมจังหวัดลำปางโดยในมติที่ประชุม ของศูนย์ความปลอดภัยทางถนน ซึ่งในที่ประชุมเห็นชอบให้มีการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันอุบัติเหตุทางถนนก่อให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนความสูญเสียทาองเศรษฐกิจอย่างมหาศาล รวมทั้งการบาดเจ็บทางด้านร่างกายและจิตใจ จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน จริงจังและต่อเนื่อง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน สร้างความตระหนักรับรู้และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประชาชน  เพื่อให้สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์