วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

คณะพยาบาลศาสตร์ มร.ลป. ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ "ภารกิจพิชิตมะเร็ง"

 


อ.ปิยธรณ์ เร่งเร็ว  รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์  เปิดเผยว่า  นักศึกษาชมรมถันยรักษ์  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  นำเสนอผลงานเข้าชิงชนะเลิศ "ภาระกิจพิชิตมะเร็ง"  เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2565  (ผ่านแพลตฟอร์ม ZOOM )    ห้องประชุมคณะพยาบาลศาสตร์  ชั้น 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  โดยอ.เบญจวรรณ นันทชัย  รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิจัย  เป็นที่ปรึกษาชมรม การแข่งขันในครั้งนี้้ มูลนิธิถันยรักษ์ จัดการแข่งขันเพื่อ  เผยแพร่ความรู้เบื้องต้นและสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการดูแลเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ  เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม อีกทั้งเป็นหนึ่งช่องทางในการกระตุ้นให้นักศึกษา บุคลากร เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (Online/E-Learning)และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับบุคคลอื่นได้ระมัดระวังตัวเองจากมะเร็งเต้านม

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์