วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2565

วช. ร่วมกับ มทร. ล้านนา พร้อมเป็นเจ้าภาพจัด “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” วันที่ 6-8 มกราคม 2566
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา แถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ครั้งที่ 11 ภาคเหนือ โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันแถลงข่าว ณ ห้องประชุมซอมพอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดลำปาง

ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวว่า วช. ร่วมกับ มทร.ล้านนา  เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)” ในภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 6 - 8 มกราคม 2566 โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 11 แล้ว ภายใต้แนวคิด การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” เพื่อเป็นเวทีแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรมและกิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติของหน่วยงานเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ เพื่อมุ่งหวังให้ผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยได้เผยแพร่สู่ผู้ใช้ประโยชน์ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นให้นักวิจัยในเครือข่ายระบบวิจัยทั่วประเทศ และหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องได้ผลิตผลงานและนวัตกรรมที่มีคุณภาพและนำไปสู่การใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า  จังหวัดลำปาง มีลักษณะที่โดดเด่นอย่างหนึ่งคือ เป็นจังหวัดเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ยังใช้รถม้าเดินทางท่องเที่ยวในตัวเมืองอยู่ แต่นอกเหนือจากเรื่องนี้ ลำปางยังเป็นจังหวัดที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานอีกแห่งหนึ่งด้วยเช่นกัน การจัดงาน "มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023)" ในครั้งนี้ วช. ได้เลือก มทร.ล้านนา ลำปาง ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะนำผลงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีจากสถาบันอุดมศึกษาในภาคเหนือมารวมกันเพื่ออวดโฉม และเข้าถึงพี่น้องประชาชนในภาคเหนือ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์นานัปการต่อภาคการศึกษา ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ BCG ที่กำลังเป็นที่กล่าวถึงรวมถึงมีการศึกษาวิจัยทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ ด้วย
ด้าน ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า  มทร.ล้านนา ร่วมกับ วช. จัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 เพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี ในทุกด้านให้ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ ได้เข้าถึงและต่อยอดได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผลงานของ มทร.ล้านนา และของสถาบันอุดมศึกษา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในภาคเหนือ ผ่านกิจกรรมหลักดังนี้ นิทรรศการโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นิทรรศการการวิจัยของหน่วยงาน นักวิจัยในพื้นที่ เครือข่ายการวิจัยในภูมิภาคนิทรรศการนำเสนอผลงานนานาชาติและประเทศเพื่อนบ้าน นิทรรศการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ การจัดกิจกรรม Highlight Stage พื้นที่ให้คำปรึกษาความรู้จากงานวิจัย ตลาดนัดผลงานวิจัยที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การประชุม เสวนา โดยมีหัวข้อเป็น Hot Issue Theme เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับภูมิภาค โดยมีหัวข้อการประชุม เสวนาตลอดการจัดงาน ไม่น้อยกว่า 10 หัวข้อเรื่อง

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Highlight เพื่อแสดงให้เห็นแนวคิดของการจัดงาน การพัฒนาภูมิภาคอย่างยั่งยืนด้วยงานวิจัย นวัตกรรม ภูมิปัญญาล้านนาและโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG” ด้วย  การจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566” จะเป็นการยกระดับศักยภาพผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาคเหนือไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับพื้นที่ในวงกว้าง และเป็นรูปธรรม รวมถึงการได้ถ่ายทอดและเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม ที่เกิดจากการวิจัยและประดิษฐ์คิดค้นสู่ผู้ใช้ประโยชน์ในภาคเหนือโดยตรง และบุคลากรจากสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ทั้งภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้นำองค์ความรู้ไปผลิตผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรม เพื่อสร้างผลงานที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์