วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565

เปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566หลายหน่วยงานใน จ.ลำปาง ร่วมบูรณาการ เปิดศูนย์อำนวยความสะดวก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2566
นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ณ หมวดทางหลวงห้างฉัตร ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 65 โดยมีนายรัฐพงษ์ เลิศสุวรรณไพศาล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 เป็นตัวแทนนำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จากสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ

โดยแขวงทางหลวงลำปางที่ 1 กรมทางหลวง ได้จัดให้มีการรณรงค์ด้านความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน เพื่อป้องกันบรรเทาอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
โครงการดังกล่าวนี้ดำเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 "COVID-19" เป็นไปตามแผนการรณรงค์ที่ว่า "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ"ซึ่งศูนย์อำนวยความสะดวกและปลอดภัยนี้จัดตั้งขึ้น เพื่อให้ประชาชนที่เดินทาง ใช้รถ ใช้ถนน ได้พักคน พักรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 - 4 มกราคม 2566 และเพื่อสร้างความอุ่นใจให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจนเป็นการป้องกันและบรรเทาอุบัติเหตุบนท้องถนน ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนผู้ใช้เส้นทาง
เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ให้ลดลง หรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดให้ความปลอดภัยทางถนนเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดเพื่อต้องการจะกระตุ้นเตือนจิตสำนึก ให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการที่จะร่วมกันสร้างวัฒนธรรมแห่งความปลอดภัยและปลูกฝังให้เป็นค่านิยมใหม่ของสังคม ในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปีนี้


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์