วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2565

กกพ. ไฟเขียว กฟผ. เดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 ภายใต้มาตรการ EHIA เสริมกำลังการผลิตช่วงโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องอื่นๆ หยุดซ่อมบำรุง คาดช่วยบรรเทาวิกฤตพลังงานแพง
นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการผลิตไฟฟ้า 2 เปิดเผยถึงความคืบหน้าการนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาเดินเครื่อง ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้รับหนังสือจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เห็นชอบให้ กฟผ. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน EHIA โครงการขยายกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนทดแทนเครื่องที่ 4-7 (ซึ่งปัจจุบัน กฟผ. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14) และเห็นชอบการต่ออายุใบอนุญาตผลิตไฟฟ้า โดยมีอายุใบอนุญาต 25 ปี นับตั้งแต่ใบอนุญาตฉบับเดิมสิ้นอายุ และเปลี่ยนแปลงรายการเครื่องจักรในใบอนุญาตผลิตไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. (โรงไฟฟ้าแม่เมาะ) โดยนำโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 กลับมาผลิตไฟฟ้าในช่วงปี 2565-2568 เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงาน ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) โดยถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กระทบต่อการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายงาน EHIA ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว โดยกำชับให้ กฟผ. ต้องปฏิบัติตามมาตรการ EHIA ตามที่กำหนดไว้ โดยไม่ให้มีขนาดกำลังการผลิตและค่าควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมเกินกว่าที่กำหนดในรายงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ยังได้กล่าวถึงความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 ว่า  กฟผ. ได้ทดสอบการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4 ทั้งระบบการผลิต และระบบกำจัดมลสาร ให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และต้องไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยจะจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบจริงในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 เพื่อเสริมกำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะเครื่องที่ 14 ที่อยู่ระหว่างหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงตามวาระ ซึ่งยังควบคุมกำลังการผลิตให้ไม่เกิน 2,455 เมกะวัตต์ (เท่ากำลังการผลิตปัจจุบัน) ทั้งนี้ การนำ MM-T4 กลับมาเดินเครื่อง จะช่วยลดผลกระทบค่าไฟฟ้าต่อภาคประชาชนโดยตรง ลดการพึ่งพาการนำเข้าเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ทั้งช่วยกระจายสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงในระบบไฟฟ้า นอกจากนั้นยังทำให้เกิดการจ้างงานใน อ.แม่เมาะ อย่างต่อเนื่อง และรักษาสัดส่วนเงินนำเข้าของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์