วันจันทร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565

นักศึกษาเทคนิคลำปางจากโครงการส่งเสริมการดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project) คว้า 1 ใน 5 อันดับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ยานยนต์ไฟฟ้าระดับภาคเหนือ


.

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 นางสาวอรพินธ์  เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาชีพอุตสาหกรรม ทักษะงานยานยนต์ไฟฟ้า ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2565 ณ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง โดยมี นางเกษศิรินทร์ แปงเสน หัวหน้าโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมด้วยผู้บริหารและนักเรียนจากสถาบันอาชีวศึกษาภาคเหนือ และหน่วยงานเอกชนเข้าร่วมพิธีเปิด
สำหรับการแข่งขันทักษาวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ในปีนี้ มีสถาบันอาชีวศึกษาทั่วภาคเหนือเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 14 ทีม โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การบริการ การซ่อมบำรุงยานยนต์ไฟฟ้า และการสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการพิจารณาทดสอบสมรรถนะรถที่ดัดแปลงเป็นไฟฟ้าจากคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ โดยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันดังกล่าว และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง ซึ่งเป็นนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้า (EV Conversion Project) ภายใต้แผนงานโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ (Maemoh Smart City) ได้อันดับที่ 4 ในการแข่งขันครั้งนี้ 

ทั้งนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เยี่ยมชมนิทรรศการแสดงผลงานยานยนต์ไฟฟ้าจำนวน 6 คันที่ดัดแปลงแล้วเสร็จ ของโครงการส่งเสริมดัดแปลงรถไฟฟ้า ที่ผ่านการทดสอบสมรรถนะตามเงื่อนไขกรมการขนส่งทางบก และได้รับการจดทะเบียนเป็นยานยนต์เชื้อเพลิงไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว เป็นแห่งแรกๆ ของประเทศไทย ด้วยความร่วมมือของ กฟผ.แม่เมาะ, วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และบริษัท WPEV ซึ่งโครงการแม่เมาะเมืองน่าอยู่ได้มีแผนงานขับเคลื่อนร่วมกับสถาบันอาชีวศึกษาที่มีหลักสูตรยานยนต์ไฟฟ้าหรือยานยนต์สมัยใหม่ระดับ ปวส. ในพื้นที่ภาคเหนือ กำหนดเป้าหมายร่วมในการพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะเชี่ยวชาญป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC 


โอกาสนี้ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวถึง โครงการ EV Conversion Project ว่านอกจากการได้ลงพื้นที่เปิดงานการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับภาคเหนือฯครั้งนี้แล้ว นับเป็นโอกาสดีที่ได้เห็นความสำเร็จของโครงการ ฯ ที่เกิดจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐ ซึ่งมี กฟผ. เป็นหลัก ภาคเอกชน ร่วมกันขับเคลื่อนกับกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกันพัฒนาดัดแปลงยานยนต์ไฟฟ้าจนสามารถจดทะเบียนกรมการขนส่งทางบกได้ โดยจะนำความสำเร็จของโครงการฯ ไปนำเสนอต่อนายกรัฐมนตรีต่อไป
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์