วันศุกร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2566

จังหวัดลำปาง จัดเต็มส่งความสุขให้เด็กได้สนุกสดใส ทั้งช้าง ม้าของขวัญให้เด็กได้เล่นได้ชมฟรีเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566


วันที่ 14 มกราคม 2566 ที่บริเวณ มิวเซียมลำปาง หรือศาลหลักเมืองจังหวัดลำปาง  นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ท่ามกลางสภาพอากาศที่หนาวเย็น ของเช้าวันนี้ แต่ก็มีผู้ปกครองได้นำพาบุตรหลานของตนเองเข้ามาร่วมงานวันเด็กกันอย่างคึกคัก  โดยมีการแสดงช้างแสนรู้มาให้เด็กๆได้สัมผัสใกล้ชิด นั่งรถม้า ฟรี แจกของขวัญ กิจกรรมการเรียนรู้ต่างต่างมากมายสร้างความสุขสดใสทั้งผู้ปกครองและเด็กที่ได้เข้ามาร่วมงานการจัดงานนี้เป็นการร่วมมือจากหลายหน่วยงานจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปกครอง ประชาชน และทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนเด็ก เพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และเพื่อให้เด็กได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสังคม อันจะทำให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ ไม่ปิดกั้นความสามารถของเด็กและเกิดความตระหนักในบทบาทและหน้าที่ของตนเอง ที่มีต่อครอบครัวสังคม และประเทศชาติและเป็นกำลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคตต่อไป 
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์