วันพุธที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566

จ.ลำปางระดมกำลัง 300 นาย ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5        วันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off รณรงค์ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่บริเวณสนามด้านหน้าศาลากลางจังหวัดลำปาง มีนายสุรชัย แสงศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง กล่าวรายงานฯ
        จากสภาพปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ผ่านมา โดยเฉพาะในห้วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน และพื้นที่จังหวัดลำปาง จะประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควันปกคลุมพื้นที่อย่างมาก โดยเป็นผลสืบเนื่องมาจากการเผาในที่โล่ง การเผาในพื้นที่ป่าไม้ การเผาวัชพืช การเผาขยะ สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตร การคมนาคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศป่าไม้ สภาวะแวดล้อม เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัด และสุขภาพอนามัยของประชาชน

           โดยในปี 2566 จังหวัดลำปางได้กำหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน ภายใต้วิสัยทัศน์ "ลำปางฟ้าใส ไร้หมอกควัน" และกรอบแนวคิด Single Command สั่งการและควบคุมการเผา บูรณาการทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม และป้องกันก่อนเกิดเหตุ ระดมสรรพกำลังเพื่อเฝ้าระวัง ซึ่งเป้าหมายในปีนี้ คือ 1) ประชาชนมีสุขภาพดี ลดอัตราการเจ็บป่วย สาเหตุจากหมอกควัน 2) จำนวนจุดความร้อน Hotspot ลดลงร้อยละ 20 จากค่าเฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังและ 3) ควบคุมไม่ให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.25) เกินค่ามาตรฐาน (50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร)

      การจัดกิจกรรมรณรงค์นี้ เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการตามมาตรการเตรียมการ เพื่อเน้นย้ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้ความสำคัญและประสานความร่วมมือในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน การแจ้งทุกหน่วยงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ชุมชนงดเว้นกิจกรรมการเผาทุกประเภทที่ส่วผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพประชาชนโดยรวม ซึ่งการจัดงานในวันนี้ได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการส่วนกลางและภูมิภาค หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ และพลังมวลชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงพลังการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดลำปาง รวม 300 คน

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์