วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2566

“บิ๊กป้อม” มอบที่ดินทำกิน คทช.และสปก 4-01 กว่า 2,500 พันไร่ให้แก่ราษฎรชาวลำปางใช้ประโยชน์ และติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลวันที่ 16 ม.ค.66  ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ จ.ลำปาง  พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีมอบเอกสารใบอนุญาต คทช. มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล  และมอบเอกสาร สปก. 4-01  ให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปาง และติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำแม่เมาะ ณ ที่ว่าการ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ เนื้อที่ 706-3-36 ไร่ และป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่โป่ง เนื้อที่ 1,816-2-81 ไร่ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง , มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนตามนโยบายรัฐบาล คทช. ให้กับผู้แทนประชาชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ปราบ และป่าแม่โป่ง จำนวน 5 ราย และมอบเอกสาร สปก. 4-01 ให้กับผู้แทนประชาชน จำนวน 5 ราย

สำหรับจังหวัดลำปาง มีพื้นที่เป้าหมายรวมทั้งสิ้น จำนวน 32 พื้นที่ เนื้อที่ 72,447-3-6 ไร่ ออกหนังสืออนุญาต จำนวน 4 พื้นที่ เนื้อที่รวม 13,472-0-30 ไร่ คณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดลำปางได้ให้ความเห็นชอบจัดราษฎรลงในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดิน จำนวน 27 พื้นที่ จำนวนราษฎรที่ได้ใช้ประโยชน์ จำนวน 14,366 ราย 18,654 แปลง

ทั้งนี้ จังหวัดลำปางได้ส่งคำขอเพิ่มเติมการการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 เพื่อดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำนวน 27 พื้นที่ เนื้อที่รวม 58,763-2-65 ไร่ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุญาตรองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้เล็งเห็นความสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรและผู้ยากจนเรื่องที่ดินทำกินมาโดยตลอด และได้ดำเนินการผ่านโครงการหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐเช่น สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการในภารกิจการกระจายถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ภายใต้การดูแลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และได้แก้ปัญหาเรื่องที่ดินทำกิน ที่อยู่ที่อาศัยและป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก เพื่อให้เกษตรกรยังคงมีสิทธิ์ในที่ดินทำกินของตนเอง ตลอดจนส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ทำกิน มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์