วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2566

พลเอกประวิตร ลงพื้นที่ตรวจราชการที่ จ.ลำปาง ร่วมประชุมติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งแวดล้อม

 เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 ม.ค.66   พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ได้เดินทางมายังศาลากลางจังหวัดลำปาง เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่ จ.ลำปาง ที่ห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง  โดยมีนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  ให้การต้อนรับพร้อมกับกล่าวรายงานถึงสถานการณ์และภาพรวมของ จ.ลำปาง 

โดยพลเอกประวิตร ได้กำชับใน 3 ประเด็น ด้วยกัน ประเด็นที่ 1 การแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ  จึงต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการติดต่อแจ้งเบาะแส และเน้นย้ำให้บุคลากรหน่วยงานในภาคีเครือข่าย ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเด็ดขาด  ,  ประเด็นที่ 2 คือ สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน และการแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5   ได้กำชับให้ทุกภาคส่วน ทุกอำเภอ ติดตามเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ PM2.5 อย่างใกล้ชิด  และประสานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการที่สำคัญ  สื่อสารเชิงรุก แจ้งเตือนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง   สร้างการมีส่วนร่วมโดยเฉพาะการสร้างความตระหนักรู้และร่วมมือกันในช่วงเวลาวิกฤต  ที่สำคัญจะต้องปฏิบัติให้มีผลและครอบคลุมเป้าหมาย เน้นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ป่า  
และประเด็นที่ 3 คือ การบริหารจัดการน้ำ  โดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุนในพื้นที่ให้เสร็จทันตามกำหนด  เตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงขาดน้ำ และขอให้ดูแลแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย ป้องกันการเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินจากการจำนองและขายฝากของเกษตรกร   เร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน  และจัดสรรที่ดินให้ประชาชนโดยเร็ว   

ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่ได้สนับนุนการดำเนินการและการขับเคลื่อนการทำงานต่างๆของรัฐบาลด้วยดีมาโดยตลอด จากนั้นได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการ และทักทายบรรดาบุคลากร ข้าราชการ ก่อนที่จะเดินทางไปปฏิบัติภารกิจยัง อ.แม่เมาะต่อไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์