วันพุธที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566

จังหวัดลำปาง ประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5)

 วันที่ 12 มกราคม 2566  เวลา 09.30 น. นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) จังหวัดลำปางประจำปี พ.ศ.2566 โดยมี นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมห้องประชุมอาลัมภางค์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน ในปี พ.ศ.2566  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ในการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ภายใต้วิสัยทัศน์ คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควันโดยที่ประชุม ได้พิจารณากำหนดวันเปิดศูนย์ติดตามสถานการณ์ (War Room ระดับจังหวัด) ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2566 เป็นต้นไป ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง  เพื่อทำหน้าที่รวบรวมรายงาน วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง และจัดตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุ ณ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เพื่อทำหน้าที่รับแจ้งเหตุไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดลำปาง และประสานการปฏิบัติไปยังศูนย์ติดตามสถานการณ์  War Room ระดับอำเภอ

และกำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผา ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยได้กำหนดห้วงระยะเวลาห้ามเผาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 - 30 เมษายน 2566 และห้วงเวลาในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงตามหลักวิชาการ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์