วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

ผู้ว่าฯลำปาง นำพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีสรงน้ำพระธาตุเสด็จ        วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็น ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีสรงน้ำพระธาตุเสด็จ (งานประเพณีเดือนห้าเป็ง) โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดพระธาตุเสด็จ ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง
        วัดพระธาตุเสด็จ เป็นวัดโบราณสถานทางพระพุทธศาสนาที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปางของภาคเหนือและดินแดนล้านนาไทย ซึ่งองค์พระธาตุเจดีย์เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงเห็นคุณค่าทางศิลปกรรมแบบภาคเหนือและเป็นเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน ในแต่ละปีจะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามานมัสการองค์พระธาตุเจดีย์ของวัดพระธาตุเสด็จจำนวนมาก การสรงน้ำพระธาตุเป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่สำหรับพุทธศาสนิกชน เป็นประเพณีปฏิบัติที่นิยมกระทำสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี การจัดงานในครั้งนี้เพื่ออนุรักษ์สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามให้คงอยู่สืบไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์