วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2566

วิธีลงทะเบียนค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 66 รีบเลยใกล้หมดเขตแล้วแนะนำวิธีลงทะเบียนค่าน้ำและค่าไฟ สำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎระเบียบของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566 โดยในปีนี้จะมีเกณฑ์การช่วยเหลือค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าจากภาครัฐต่างไปจากกฎเกณฑ์เดิมที่ผ่านมา

กล่าวคือ แต่เดิมผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องสำรองจ่ายค่าน้ำและค่าไฟให้แก่ผู้ให้บริการล่วงหน้า ทว่านับตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นมาทางรัฐบาลจะเป็นผู้สนับสนุนเงินบรรเทาฯ ค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าให้แก่ผู้ที่ถือบัตรคนจนโดยไม่ต้องสำรองจ่ายใด ๆ

ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจะต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ทุกคน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

วิธีลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ-ค่าไฟ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2566

 

รับสิทธิค่าไฟบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าไฟฟ้าบัตรสวัสดิการ 2566 สามารถทำได้ดังนี้

1. ช่องทางลงทะเบียน

·         ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การไฟฟ้านครหลวง

·         ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

·         ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ

 

2. วิธีลงทะเบียน

·         เข้าไปที่เว็บสำหรับลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟ

·         กดยอมรับเงื่อนไข

·         กรอกข้อมูลส่วนตัว

·         กดยืนยันข้อมูล

 

3. เงื่อนไขการรับสิทธิค่าไฟเดือนแรก (ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566)

·         ต้องลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ การไฟฟ้านครหลวง หรือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

·         ต้องลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟกับ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น.

 

รับสิทธิค่าน้ำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ลงทะเบียนค่าน้ำประปาบัตรสวัสดิการ 2566 สามารถทำได้ดังนี้

1. ช่องทางลงทะเบียน

·         ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ การประปานครหลวง

·         ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ การประปาส่วนภูมิภาค

 

2. วิธีลงทะเบียน

·         เข้าไปที่เว็บสำหรับลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำ

·         กรอกข้อมูลส่วนตัวให้ตรงกับข้อมูลในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

·         กรอกเลขบัตรประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

·         กรอกอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ (ถ้ามี)

·         เลือกสาขาบ้านที่จะรับสิทธิช่วยค่าน้ำ

·         กรอกเลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ

·         เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง

·         กดยืนยัน หรือ กดปุ่มตกลง

 

3. เงื่อนไขการรับสิทธิค่าน้ำเดือนแรก (ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566)

 

·         ต้องลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ การประปานครหลวง หรือ การประปาส่วนภูมิภาค ให้สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00

·         สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันและเวลาดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นสิทธิค่าน้ำหรือค่าไฟ เมื่อลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 เวลา 17.00 น. ของแต่ละเดือน จะสามารถได้รับสิทธิสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไป (ไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง)

·         อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

 ที่มา : https://thethaiger.com/th/news/796219/


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์