วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566

กตป.จับมือ กสทช. ขึ้นเหนือ จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ด้านกิจการโทรคมนาคม พร้อมระดมความเห็นการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน
วันที่ 17 มี.ค. 66  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) จัดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 ครั้งที่  3 ภาคเหนือ  ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรมเวียงละคร  อ.เมืองลำปาง  จ.ลำปาง   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป  ตัวแทนจากองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน  องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชน  เข้าร่วมประมาณ 150 คน 

          โดยมี ผศ. ดร. สุทิศา รัตนวิชา กรรมการติดตามประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. (กตป.) ด้านกิจการโทรคมนาคม  ประธาน กล่าวถึงการจัดเวทีดังกล่าวว่า   กตป. มีแนวทางการดำเนินการเพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของ กสทช. มุ่งเน้นดำเนินการเชิงรุก เพื่อให้ได้ผลการศึกษาติดตามประเมินที่ทันต่อสถานการณ์ นำมาใช้ประโยชน์ทางวิชาการ สามารถนำข้อเสนอแนะไปสู่การปรับปรุงพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม

ซึ่งในการประชุมได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็น โดยเฉพาะการระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน เรื่องการจัดระเบียบสายสื่อสารลงดิน   การให้ความรู้กับประชาชน  รวมถึงแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและอนาคต   โดยได้มีการจัดกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็นถึงข้อดีและข้อเสียในกรณีดังกล่าวด้วย 

ทั้งนี้ การจัดเวทีแสดงความคิดเห็นจะมีการจัดขึ้นทั้งหมด 5 ครั้ง   ที่ จ.ลำปาง ได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3   ส่วนครั้งที่ 4 กำหนดจัดขึ้นที่  จ.นครราชสีมา วันที่ 31  มี.ค.66  และครั้งที่ 5 ที่ จ.นครศรีธรรมราช  วันที่ 7 เม.ย.66    ซึ่งถือว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดเวทีครั้งนี้ เป็นกระบอกเสียงในการนำเสนอข้อเสนอแนะในด้านกิจการโทรคมนาคม เพื่อให้กรรมการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงาน กสทช. ด้านกิจการโทรคมนาคม ตลอดจนนักวิชาการ ได้รวบรวมข้อมูล  เพื่อจะนำข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด ไปปรับปรุงพัฒนา  ให้ครอบคุลม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 


 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์