วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งวันที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสำนักงาน กกต.ลำปาง นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง มอบหมายให้ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดกิจกรรม สโมสรคนสื่อ ภายใต้โครงการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วนเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีนายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ฯ
โดยมีการบรรยาย เรื่อง การเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้ง ส.ส.จังหวัดลำปาง และบทบาทของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในการสนับสนุนการเลือกตั้ง 2566 และเวทีเสวนาในหัวข้อ เสียง“คนลำปาง” กับทิศทางการเลือกตั้ง โดย นายทองเนตร ดูใจ ผอ.กกต.ลำปาง , นายพีระรักษ์ พิชญกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดลำปาง (ผู้แทนภาคเศรษฐกิจ) , จ.ส.อ.นัชมินทร์ ตันเรือน อดีตประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง (ผู้แทนภาคเยาวชน) ดำเนินการเสวนาโดย นางรพีพันธ์ อุดขันจริง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง
นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง กล่าวว่า กิจกรรมสโมสรคนสื่อ เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการการรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ประจำปีงบประมาณ 2566 กรมประชาสัมพันธ์จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ตามแผนปฏิบัติราชการเรื่องที่ 1 การรับฟังเสียงประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาและตัดสินใจ ซึ่งเป็นบทบาทสำคัญเบื้องต้นของการบริหารจัดการประเทศโดยการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน ทำให้เข้าใจทิศทางแนวโน้มประเด็นความสนใจและพฤติกรรมการบริโภคข่าวสารและนำความเข้าใจนั้นมาใช้ในกระบวนการวางแผนและตัดสินใจ ประกอบกับในการให้บริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชนในระดับท้องถิ่นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน ตลอดจนสื่อมวลชนทุกแขนงในการทำหน้าที่สื่อสารอีกทั้งส่งข้อมูลข่าวสารไปยังประชาชน
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน, เครือข่ายสมาคมนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงนครลำปาง เครือข่ายสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง และหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 45 คน โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง (สวท.ลำปาง) ทำการถ่ายทอดสดกิจกรรมในวันนี้
การจัดกิจกรรมสโมสรคนสื่อในครั้งนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอนาคต อีกทั้งจะได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการเป็นกระบอกเสียงเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจนแก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันตรวจสอบการเลือกตั้งโปร่งใส ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงและเป็นไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่ประชาชนต้องการ
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์