วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

รวมไทยสร้างชาติ ส่ง "ลุงตู่" แคนดิเดตนายกฯ พร้อม "พีระพันธุ์" หัวหน้าพรรค จัดเต็มผู้สมัคร ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ 100 คน
พรรครวมไทยสร้างชาติ (รทสช.) หมายเลข 22 ถึงแม้ว่าจะเป็นพรรคที่เพิ่งก่อตั้งมาใหม่ แต่คนในพรรคส่วนใหญ่เป็นคนคุ้นเคย ซึ่งแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ทั้ง 2 คนของรวมไทยสร้างชาติก็ไม่ใช่ใครที่ไหน คือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ 2.พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรค

ทั้งนี้ พรรครวมไทยสร้างชาติ ได้ยื่นสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ระบบบัญชีรายชื่อ (ปาร์ตี้ลิสต์) ทั้งหมด 100 คน ดังนี้

1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2.นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
3.นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
4.หม่อมหลวง ชโยทิต กฤดากร
5.นายสุชาติ ชมกลิ่น
6.นางพิชชารัตน์ เลาหพงศ์ชนะ
7.นายวิทยา แก้วภราดัย
8.นายชัชวาลล์ คงอุดม
9.นายจุติ ไกรฤกษ์
10.นายธนกร วังบุญคงชนะ
11.นายเกรียงยศ สุดลาภา
12.นายดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง
13.นายชัยวัฒน์ เป้าเปี่ยมทรัพย์
14.นายอนุชา บูรพชัยศรี
15.นายเสกสกล อัตถาวงศ์
16.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู
17.นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์
18.นางสาวทิพานัน ศิริชนะ
19.นายโรจน์พิศาล อินทรักษ์
20.พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง
21.พ.อ.เฟื่องวิชชุ์ อนิรุทธเทวา
22.นายชุมพล กาญจนะ
23.นายสามารถ มะลูลีม
24.นายโกวิทย์ พวงงาม
25.นายปรากรมศักดิ์ ชุณหะวัณ
26.นายสยาม บางกุลธรรม
27.นางบุญญาพร นาตะธนภัทร
28.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์
29.นายวินท์ สุธีรชัย
30.นายกิตติศักดิ์ พรหมรัตน์
31.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย
32.นายพีระภัฏ บุญเจริญ 8
33.นายสุรเชษฐ์ มาศดิตถ์
34.นายมานิตย์ พรหมการีย์กุล
35.นายวิทูร กรุณา
36.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ
37.นายภิเษกศักดิ์ ศักดิ์สมบูรณ์
38.นายจงรักภักดี ญาณวินะโย
39.นายพลพนธ์ แตงอ่อน
40.นายธนดี หงษ์รัตนอุทัย
41.นายธันย์ธรณ์เทพ แย้มอุทัย
42.นายวิเชษฐ์ ชูชื่น
43.นายนพดล พรหมภาสิต
44.นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง
45.นางสาวสุภาพิชญ์ ไชยดิษฐ์
46.นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์
47.นายสุรพล แสวงศักดิ์
48.นายพีระ จันทร
49.นางสาวนันทนัช แสงทอง
50.นางสาวกัญจน์ณิชา เดชธนาพันธ์
51.นายวิฑูรย์ อริยะพงษ์
52.นายชินกร ก้าววิทยาคม
53.นายอำนวย จันทมนตรี
54.นายพรเทพ จันทร์จิระศานติ์
55.นายชัยยุทธิ์ สงวนแก้ว
56.นายสมหวัง อัสราษี
57.นายเสกสรรค์ อุ่นอ่อน
58.นายอนันต์ ทองอุ่น
59.นายไทย์ธน รุ่งเรือง
60.นายสราวุธ ศุภรมย์
61.นางนัยนา ใคลลัดดา
62.นางอัมราพร มุ้งทอง
63.นายจำลอง ครุฑขุนทด
64.พ.ต.ท. สุรทิน พิมานเมฆินทร์
65.นางสาวรัตนาวรรณ สุขศาลา
66.นายอานนท์ แสนน่าน
67.นายวันเฉลิม กุนเสน
68.นางสาวศิริรัตน์ สิริโชควงศ์สกุล
69.นางสาวสิริยากร สิน
70.นายสราวุฒิ สุวรรณรัตน์
71.จ.ส.ต.พันแสน เสือพริก
72.นายสิทธิพงศ์ วงศ์เลิศศักดิ์
73.นายภูมินทร์ วรปัญญา
74.นายสมัย เจริญช่าง
75.นายสุรศักดิ์ เดือนแจ่ม
76.นายสุพจน์ เดชะผล
77.นายพินิจ สิทธิโห
78.นายอวยชัย วะทา
79.นางสาวพวงผกา กงเพชร
80.นางสาวอลิษา องศารา
81.นายไพโรจน์ ไชยบัณฑิต
82.นายธำรงเกียรติ ส่องศิริ
83.นายทรงยศ บุญบำรุงชัย
84.นายภสุ จันทร์สม
85.นายภาณุ ยนต์สุข
86.นางอุดมพร ปรานมนตรี
87.จ.อ.ศุภวัฒน์ เมธาวัชรินทร์
88.นางสาวณิชกานต์ สิงขจร
89.นางสาวธันย์ชนิตา วัฒนสินธุ์
90.นายอุดมศักดิ์ สุวรรณธนะ
91.นางสาวศุภิชชญา พลโยธา
92.นางสาวปาณัสม์ษญา แก้วก๋าคำ
93.นางสาวปัณวราภรณ์ อัมพวัลย์
94.นายธิติวุฒิ ตั้งก้องเกียรติ
95.นายสมโภช โชติชูช่วง
96.นายสุพัฒ ชาตรี
97.นายภาคิน สมมิตรธนกุล
98.นายไพฑูรย์ หอมกลุ่น
99.นางสาวพรรณทิพย์ ยอดวิเศษบวร
100.นางสาวณัฏฐ์อริญ เรืองสมบัติ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์