วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566

"อนุทิน" ขึ้นแทนแคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย พร้อมเสนอรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ 98 รายชื่อ

 
พรรคภูมิใจไทย หมายเลข 7 พรรคตัวแปรที่แม้ในการเลือกตั้งปี 2562 จะได้คะแนนเสียงไป 51 ที่นั่ง แต่เมื่อพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐ ก็ทำให้ฝ่ายพล.อ.ประยุทธ์ กลายมาเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ 2 ครองอำนาจต่อจนเกือบหมดวาระ

มาครั้งนี้ จากที่คิดว่าจะได้เป็นพรรคเนื้อหอม ก็ต้องมาผจญมรสุม หลังจากนายชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ อดีตนักการเมืองคนดัง ออกมาโจมตีเกี่ยวกับนโยบายกัญชาและความไม่ชอบมาพากลของการประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้ม จนกลายเป็นกระแสรายวัน

แต่นายอนุทินยังมั่นใจในความนิยมของพรรค โดยการเลือกตั้งรอบนี้ประกาศเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของพรรคภูมิใจไทย ส่วนรายชื่อ ส.ส.บัญชีรายชื่อ เสนอไว้ 98 รายชื่อ ประกอบด้วย

1. นาย อนุทิน ชาญวีรกูล
2. นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ
3. นายทรงศักดิ์ ทองศรี
4. นายชลัฐ รัฐกิจประการ
5. นางสาวชนม์ทิดา อัศวเหม
6. นางนันทินา สงฆ์ประชา
7. นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์
8. นายศุภชัย ใจสมุทร
9. นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล
10. นางสาวศุภมาส อิศร ภักดี

11. นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
12. นางสาวเรวดี รัศมิทัต
13. นายนัจมุดดีน อูมา
14. นายกิตติชัย เอ่งฉ้วน
15. นายปวรรณ วิลาวัลย์ ศรีจันทร์งาม
16นายมารุต มัสยวาณิช
17 นายภิญโญ นิโรจน์
18 นายปารเมศ โพธารากุล
19 นายอารี ไกรนรา
20 นายสามารถ แก้วมีชัย

21 นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ
22 นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล
23 นายบุญดําารง ประเสริฐโสภา
24 นายจํารัส คํารอด
25 นายเพิ่มพูน ทองศรี
26 นายสวาป เผ่าประทาน
27 นายสุพล ฟองงาม
28 นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร
29 นายวิรัช พันธุมะผล
30 นายเกษมสันต์ มีทิพย์
31 นายเขมพล อุ้ยตยะกุล
32 นายกมล รอดคล้าย
33 นายปราโมทย์ แสงอรุณ
34 นายองอาจ ปัญญาชาติรักษ์
35 นายศิริศักดิ์ ร่วมพัฒนา
36. นายพิเชษฐ หาญจางสิทธิ์
37. นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า
38. นายญะฟาร์ นววานิช
39. นางสาวปาตีเมาะ เปาะอิแตดาโอะ
40. นายพิกิฏ ศรีชนะ
41. นายมนตรี รักษ์ศรีทอง
42. นางอภิสมา โพธารากุล
43. นางอรุณี ลิ้มมณี
44. นายคณนาถ หมื่นหนู
45. นางสาวจุฬาลักษณ์ ด้วงทอง
46. นางวรรณะ ระเด่นอาหมัด
47. นายเนติวิทย์ ขาวดี
48. นายโปรดปราน โต๊ะราหนี
49. นายธนิศร์ ศรีประเทศ
50. นายดาโต๊ะสรีสุธิพันธ์ ศรีริกานนท์

51.นายศิลปชัย บุญราย
52. นายฟุรกร คอลอราแม
53. นายลัทธจิตร มีรักษ์
54. นายปรีดา มนตรี
55. นายสุกษม อามระดิษ
56. นางสาวณิฐ์ภาวรรณย์ แตงเอี่ยม
57. นายณรงค์กรณ์ คำแปง
58. นายอารมณ์ เวียงด้าน
59. นางสาวอิสราพร บูรณอรรจน์
60. นายธงธรรม ภูอ่าว
61. นางมยุรี ดำเนินผล
62. นางสาวอภิรดี กู้ตลาด
63. นายกชพงศ์ โรจน์ไพศาลกิจ
64. นางจิณณา สืบสายไทย
65. นายณัฐกฤตย์ ณ ชุมพร
66. นายนายสุรัตน์ ขาวเหลือง
67. นายพัสกร รังสิวัฒนศักดิ์
68. นายมนตรี เปรมบุญ
69. นายวรฐ สุนทรนนท์
70. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์
71. นายสมร ทิพบุญชู
72. พ.ต.อ.สัญญา ประกอบผล
73. นายอุดมเกียรติ อภินันหิกุล ปานมี
74. นายจักรพงษ์ วุฑฒยากร
75. นางสาวชนิกานต์ นุ่มบัว
76. นายโกมินทร์ โรจน์พานิช
77. นายเชาวฤทธิ์ ทรงนวรัตน์
78.นายดำรงค์ ดีสกูล
79. นายณัฐกร มั่นจิตต์
80. นายธเนศ แสงโชติ
81. นายธรรมศกร พันธารีกุล
82. นายณัฐพล จรัสสุริยพงศ์
83. นายเปรมกมล พาชีรัตน์
84. นายพิษณุ เนียมประเสริฐ
85 นายเลิศศักดิ์ ปนกลิ่น
86. นายวัชรินทร์ ทองคำใส
87. นายวีรศักดิ์ ชุนหจักร
88. นายศารัช โชตแจ่มใส
89. นายสุกรี หรีมหนก
90. นางสาวสุกฤตา สื่อเจริญ
91. นายสัญญพงศ์ ภู่ประดิษฐ์ศิลป์
92. นายสมบูรณ์ บุญยรัตนประภา
93. นายสมนึก มีแสง
94. นายสมชัย ตั้งปวิทยา
95. นายศุภมิตร ชลประเสริฐ
96. นายนิวัฒน์ ดวงจิโน
97. นายประเทือง เกื้อด้วง
98. นายพงศกร เกตุประภาการ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์