วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

"ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อ" เปิดนโยบาย พรรครวมไทยสร้างชาติ สู้ศึกเลือกตั้ง 2566

 


พรรครวมไทยสร้างชาติ เปิดตัวนโยบายในแคมเปญ ทำแล้ว ทำอยู่ ทำต่อโดย พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ของพรรค

 1. เพิ่มสิทธิให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการพลัสเป็น 1,000 บาทต่อเดือน เริ่มจากกลุ่มรายได้น้อย
 2. ปรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จากเดิมแบบขั้นบันได (อายุ 60 ปีได้เดือนละ 600 บาท/อายุ 70 ปีได้ 700 บาท/อายุ 80 ปีได้ 800 บาท) เป็นให้เท่ากันทุกช่วงอายุ คนละ 1,000 บาทต่อเดือน
 3. ดูแลผู้สูงวัยด้วยการสร้างศูนย์สันทนาการ และลดภาษีให้ผู้ประกอบการที่จ้างผู้สูงวัยทำงาน
 4. ให้ทุนเรียนวิชาชีพอำเภอละ 100 ทุน มีสถาบันกำเนิดศิลป์ ปั้นศิลปินไทยสู่เวทีโลก
 5. สานต่อโครงการคนละครึ่ง เราเที่ยวด้วยกัน ภาค 2
 6. สร้างระบบแพทย์ 24 ชั่วโมง ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบแพทย์ทางไกล
 7. แรงงานเดือดร้อน สามารถขอเงินสะสมมาตรา 33 คืน 30% มาใช้ก่อนได้
 8. อาชีพอิสระ เข้าระบบประกันสังคมถ้วนหน้า
 9. ตั้งกองทุนพยุงราคาสินค้าเกษตร เพื่อช่วยให้เกษตรกรมีรายได้ ทำให้ระบบเศรษฐกิจมีเงินหมุนเวียน
 10. เพิ่มเงินสนับสนุนต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร เช่น ปลูกข้าว จากเดิมเคยได้ไร่ละ 700 บาท เป็นไร่ละ 2,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 5 ไร่
 11. ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One map) เพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อนยืดเยื้อ โดยเริ่มจาก 11 จังหวัดภาคกลาง และจะดำเนินการให้เสร็จภายใน 1 ปี
 12. แก้กฎหมายเกี่ยวกับที่ดินทั้งหลาย เพื่อให้ประชาชนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ หรือมีที่ดินทับซ้อนกับที่ดินของรัฐ ได้มีสิทธิครอบครอง มีสิทธิทำกิน
 13. เพิ่มศักยภาพประเทศไทยเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย การตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC และ ระเบียงเศรษฐกิจใหม่ 4 ภาค ศูนย์กลางสำนักงานภูมิภาค การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์