วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566

เปิดนโยบาย 'พรรคพลังประชารัฐ' ต่อยอดบัตรประชารัฐให้ผู้มีรายได้น้อย เน้นแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

 


พรรคพลังประชารัฐ นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ หัวหน้าพรรค ได้เปิดนโยบาย ภายใต้การขับเคลื่อน 3 นโยบายหลัก คือ สวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ และสังคมประชารัฐตามสโลแกน ก้าวข้ามความขัดแย้ง ขจัดทุกปัญหา พัฒนาทุกพื้นที่โดย นโยบายพรรคพลังประชารัฐ ได้เน้นย้ำเรื่องการสานต่อนโยบาย หลังเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลและบริหารประเทศมาเกือบ 4 ปี โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

7 สวัสดิการรัฐ   บัตรประชารัฐ เน้นสร้างหลักประกันผู้มีรายได้น้อย ต่อยอดจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สวัสดิการรายกลุ่ม ตามความต้องการและความจำเป็นที่แตกต่างกัน เช่น คนพิการ ผู้สูงอายุ สวัสดิการคนเมือง เนื่องจากคนเมืองมีค่าใช้จ่ายในหลายๆ ด้าน หมดหนี้มีเงินออม ปลดหนี้ชาวนาคุณครู บ้านสุขใจวัยเกษียณ โครงการบ้านล้านหลัง สิทธิที่ดินทำกิน ให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดี

7 สังคมประชารัฐ การศึกษา 4.0 เตรียมความพร้อมตั้งแต่เด็กจนถึงวัยทำงาน กระจายศูนย์กลางความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างเมืองสีขาว ปลอดภัย ปลอดโรค ปลอดยา 15 เมืองหลัก 15 เมืองรอง ลดการกระจุกในเมือง ชุมชนประชารัฐพัฒนาบ้านเกิด เมืองอัจฉริยะสีเขียว คนต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Bangkok 5.0 พัฒนาด้านการค้า คืนคลองสวยน้ำใสให้เมืองกรุง

7 เศรษฐกิจประชารัฐ   ยกระดับความสามารถผู้ผลิต สมาร์ทเอสเอ็นอี 1 ล้าน ก้าวสู่เกษตรประชารัฐ 4.0 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร กระจายรายได้ กระจายโอกาสด้วยการท่องเที่ยวชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีรายได้ ชูเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจแบ่งปัน สร้างเศรษฐกิจชีวภาพ อุตสาหกรรมหมุนเวียน นวัตกรรมสีเขียว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคต เน้นโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัล 5G ลดอุปสรรค เพิ่มโอกาสในการดำเนินธุรกิจ เน้นการปฏิรูประบบราชการ ทำให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง

กระทรวงแรงงาน  ค่าแรงขั้นต่ำ 400-425 บาท ปริญญาตรีเงินเดือน 2 หมื่น อาชีวะเงินเดือน 1.8 หมื่น

กระทรวงการคลัง  เด็กจบใหม่ยกเว้นเสนอภาษี 5 ปี เสนอยกเว้นภาษี  พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ 2 ปี ลดภาษี 10% บุคคลธรรมดา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ค่าคลอด 10,000 บาท ค่าดูแลเด็กเดือนละ 2,000 บาท รวมทั้งสั้น 181,000 บาท เพิ่มเวลาดูแลบุตร ผู้ปกครองสามารถลาป่วยในสิทธิของตนเอง พ่อลาไปช่วยเลี้ยงลูก จัดหาสถานที่รับเลี้ยงเด็กในที่ทำงาน พัฒนาคุณภาพศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ และจัดการดูแลปัญหาภาวะขาดสารอาหารเฉพาะอย่าง

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์