วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กกต.ย้ำ 12 ข้อห้ามก่อนวันเลือกตั้ง พบความผิดมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 10 ปีกกต. แจ้งเตือน ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และ ผู้สมัคร ส.ส. ให้ระมัดระวัง อย่ากระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนวันเลือกตั้ง ส.ส. ประจำปี 2566 และ ในวันเลือกตั้ง มีข้อกำหนด 11 ข้อ ที่พึงปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย

1.การหาเสียงเลือกตั้งทุกวิธี รวมถึงวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หลังเวลา 18.00 น.ของวันก่อนเลือกตั้ง
2.ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีการที่จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร หลังเวลา 18.00 น.ของวันก่อนเลือกตั้งจนถึงสิ้นสุดของวันเลือกตั้ง
3.ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือเลี้ยงสุราทุกชนิด ตั้งแต่เวลา 18.00 น.ก่อนวันเลือกตั้งถึง 18.00 น.ของวันเลือกตั้ง
4.ห้ามผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกเสียงลงคะแนน
5.ห้ามจงใจหรือกระทำใดๆให้บัตรเลือกตั้งชำรุด
6.ห้ามใช้บัตรอื่นที่มิใช่บัตรเลือกตั้งลงคะแนน
7.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยฯ
8.ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง
9.ห้ามนำบัตรที่ลงคะแนนแล้วให้ผู้อื่นดู
10.ห้ามนำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบเลือกตั้ง หากไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพิ่มบัตรเลือกตั้งขึ้นจากความจริง
11.ห้ามขัดขวางหน่วงเหนี่ยวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ให้ออกไปใช้สิทธิ์ หรือมิให้ไปถึงสถานที่เลือกตั้ง
12.ห้ามมิให้ผู้สมัครจัดยานพาหนะนำผู้มีสิทธิไปลงคะแนนเลือกตั้งโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

            นอกจากนี้การหย่อนบัตรที่ถูกต้อง ข้อห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ก็มีข้อพึงระวังเช่นกัน ข้อห้ามเหล่านี้หากไม่ปฏิบัติตามต้องระวางโทษทั้งจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี
            อย่าลืม!! ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00-17.00 น.
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์