วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กฟผ. แม่เมาะ เดินหน้าตรวจสุขภาพประชาชนชาวแม่เมาะ


 

            เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่นาแขม ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง     นายณรงค์ศักดิ์ มาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ (ช.อบม-1.) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) แม่เมาะ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กฟผ.เหมืองแม่เมาะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจสุขภาพประชาชนภายใต้โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-28 เมษายน 2566 ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล จ.ลำปาง ประกอบด้วย ต.บ้านเสด็จ อ.เมือง และ ต.บ้านดง , ต.จางเหนือ , ต.นาสัก , ต.สบป้าด , ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ โดยปีนี้มีประชาชนเข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวนรวมทั้งหมด 1,585 คน            นายธิติพันธ์ พงษ์รามัญ หัวหน้ากองสิ่งแวดล้อมเหมือง (กสม-ช.) เปิดเผยว่า กฟผ. เหมืองแม่เมาะ ได้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ ครอบคลุมพื้นที่ 6 ตำบล เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการตรวจสุขภาพประชาชน และเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ สนับสนุนงบประมาณปีละ 600,000 บาท ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้ง 6 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทน กฟผ. , ผู้แทนภาคประชาชน , ผู้แทนส่วนราชการท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข , ผู้แทนสถานศึกษา และผู้แทนวัด

            ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ กฟผ. เหมืองแม่เมาะ จะได้จัดทำแผนที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชาชน เพื่อนำไปสู่การเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ลิกไนต์ ต่อไป


            สำหรับการตรวจสุขภาพประชาชนฯ นี้ เป็นไปตามเงื่อนไขแนบท้ายประทานบัตร โครงการเหมืองแร่ลิกไนต์แม่เมาะ คำขอประทานบัตรที่
14-36/2553 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน โดยกำหนดให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ สำหรับโครงการเหมืองแร่ลิกไนต์ทั้งหมด 6 ตำบล ในการดำเนินการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ตลอดจนการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน

            รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ลิกไนต์ ให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ของตำบลนั้นๆ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุนฯ rข่าวจาก: แผนกประชาสัมพันธ์เหมืองแม่เมาะShare:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์