วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

กกต.ลำปาง จัดกิจกรรมสาธิตตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของ กปน.


วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง จัดกิจกรรมสาธิตตัวอย่างการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง หรือ กปน. เสมือนวันเลือกตั้งจริง โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย สื่อมวลชน ร่วมกิจกรรมสาธิตฯเพื่อให้สื่อมวลชน และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ได้รับทราบถึงขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทุกขั้นตอน และสามารถประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้อง ณ ห้องโถงชั้น 1 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง

ในการจัดการเลือกตั้งทุกครั้ง กกต. มีการเตรียมพร้อมหลายด้าน รวมถึงการจัดให้การเลือกตั้งในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง ดำเนินไปอย่างราบรื่น โปร่งใส และเป็นธรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) มาดำเนินการทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ไปจนถึงการนับและรายงานผลการนับคะแนน อย่างไรก็ตาม ก่อนการปฏิบัติหน้าที่ในการกำกับดูแลการเลือกตั้งนั้น คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องผ่านการเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของตน ตลอดจนรับทราบถึงกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำหนด คำสั่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้ง
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์