วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต สมโภชพระอุโบสถศาสโนทัย สมโภชพุทธสังเวชนียสถานฯ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานฝ่ายฆราวาสพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต สมโภชพระอุโบสถศาสโนทัย สมโภชพุทธสังเวชนียสถาน ลุมพินี  สารนาถ กุสินารา สระมุจลินทร์  และอ่านประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา โดย พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม พระเดชพระคุณเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม วัดไตรมิตรวิทยาราม ประธานฝ่ายสงฆ์ พระพรหมมงคลวัชโรดม เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง พระจินดารัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดลำปาง นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสุพรรณี ฉายะบุตร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นายก อบจ.ลำปาง นายอำเภองาว หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมคณะศิษยานุศิษย์ เข้าร่วมพิธีฯ ณ วัดจองคำ พระอารามหลวง อ.งาว จ.ลำปาง

คณะศิษยานุศิษย์ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัชโรดม  (หลวงปู่โอภาส โอภาโส)  เจ้าอาวาสวัดจองคำพระอารามหลวง ต.บ้านหวด อ.งาว จ.ลำปาง พร้อมด้วยคณะศรัทธาสาธุชนได้ดำเนินการก่อสร้างพระอุโบสถขึ้น เพื่อเป็นสถานที่ให้พระภิกษุสงฆ์ใช้ประชุมทำสังฆกรรมตามพระธรรมวินัย บัดนี้การก่อสร้างพระอุโบสถดังกล่าวได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และพระพรหมมงคลวัชโรดม ได้ตั้งชื่อไว้ว่า "พระอุโบสถศาสโนทัย"

         ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พระราชทานวิสุงคามสีมา ขนาดความกว้าง 50 เมตร ยาว 80 เมตร ประกาศเมื่อวันที่ 28 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2563

อีกทั้งพระเดชพระคุณหลวงปู่พระพรหมมงคลวัชโรดม ยังดำเนินการก่อสร้างพุทธสังเวชนียสถานอีก 3 แห่ง คือ ลุมพินี สารนาถ กุสินารา และสระมุจลินทร์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มีโอกาสมาเคารพนบนอบเจริญจิตตภาวนาบำเพ็ญกุศลฉันทะ เสร็จเรียบร้อยเช่นกัน ดังนั้นคณะสงฆ์พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ของวัดจองคำพระอารามหลวง จึงได้เห็นชอบกำหนดประกอบพิธีผูกพัทธสีมา ตัดหวายลูกนิมิต สมโภชพระอุโบสถศาสโนทัย สมโภชพุทธสังเวชนียสถาน ลุมพินี สารนาถ กุสินารา สระมุจลินทร์ขึ้น ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2566 เพื่อรวมสร้างมหากุศลเป็นบารมีธรรมและเพื่อให้สำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ส่วนรวมสืบต่อไป


Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์