วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ลำปางเอาใจคนรักษ์สุขภาพ เกษตรจังหวัดจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8วันที่ 24 มิถุนายน 2566 นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร จังหวัดลำปาง ประจำปี 2566 ที่ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) จังหวัดลำปาง ถนนลำปาง-แม่ทะ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สำหรับการจัดงานจัดงานมหกรรมตลาดสินค้าเกษตร ตลาดเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้มาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS ที่ผลิตและจำหน่าย โดยเกษตรกรของจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย พร้อมยกระดับตลาดสินค้าเกษตรหรือตลาดเกษตรกรให้เป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าเกษตรคุณภาพหลักในพื้นที่จังหวัดลำปาง กิจกรรมภายในงาน อาทิ การจำหน่ายสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย และได้มาตรฐาน และของดีสินค้าเด่นจากเกษตรกรในพื้นที่ทุกอำเภอของจังหวัดลำปางกว่า 70 บูธ การจัดแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
ทั้งนี้ นายธีระพงศ์ ฤทธิโชติ เกษตรจังหวัดลำปาง นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร มีภารกิจหนึ่งในการจัดหาพื้นที่เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ให้มีแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เป็นแหล่งจำหน่วยหลักหรือตลาดถาวรในพื้นที่ แก้ไขปัญหาราคาสินค้าการเกษตรตกต่ำ ผลผลิตล้นตลาด รวมทั้งพัฒนาให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการเกษตร โดยใช้ระบบตลาดนำการเกษตร ก่อเกิดและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ให้เกษตรกรมีความเข้มแข็ง มั่นคง และยังยืน กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ดำเนินการโครงการตลาดเกษตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบัน
Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์