วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566

นายก อบจ.ลำปาง เล็งผลักดันอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง บ้านใหม่จำบอน เป็นแหล่งท่องเที่ยว พร้อมร่วมปล่อยพันธุ์ปลากับประมง และชาวบ้าน

 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ร.ต.ท.วิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 8 นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภา อบจ.ลำปาง อ.เมืองลำปาง เขต 9 นายธีทัต ธรรมธิกูล ผอ.กองช่าง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดฯ นายสุทิตย์ มงคลคลี หน.ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพื่อดูสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง บ้านใหม่จำบอน ม.9 ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง


โดยนางสาวศุภรัตน์ ฉัตรจริยเวศน์ ประมงจังหวัดลำปาง นายธนนวัช อุตสาสาร ผอ.ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดลำปาง นายธวัชชัย ปินตาสี นายกเทศมนตรีตำบลต้นธงชัย ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ วันที่ 28 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมาในการนี้ นายกตวงรัตน์  ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาในแหล่งน้ำ และร่วมหารือเพื่อพัฒนาอ่างเก็บน้ำแม่เกี๋ยง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ด้านประมง แหล่งท่องเที่ยวที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมทำ และชุมชนได้รับผลประโยชน์ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ เป็นการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง.

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์