วันอังคารที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน "พิธา ลิ้มเจริญรัตน์" ทรัพย์สินรวม 85 ล้านบาท รวมหนี้สิน 20 ล้านบาทวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 มีทรัพย์สิน 85,023,720.18 บาท หนี้สิน 20,740,176.02 บาท สถานภาพโสด โดยหย่าเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 และมีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 1 คน


ทรัพย์สินประกอบด้วย

-เงินสด 1,800,000 บาท

-เงินฝาก 27 บัญชี 286,045.7 บาท

-เงินลงทุน 1,346,698.98 บาท

-เงินให้กู้ยืม 15,000,000 บาท ให้แก่นายภาษิณ ลิ้มเจริญรัตน์ พี่น้องร่วมบิดามารดา ร่วมบิดาหรือร่วมมารดา วันที่ให้กู้ยืม 15 ธ.ค. 63

-ที่ดิน 1 แปลง 18,000,000 บาท ต.วังก์พง อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14 ไร่ ได้มา 10 เม.ย.60

-โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ห้องชุด คลองตันเหนือ วัฒนา กทม. 15,000,000 บาท

-ยานพาหนะ รถยนต์ 1 คัน คันละ 2 ล้านบาท ได้มาปี 2566 รถจักรยานยนต์ 2 คัน จักรยานไฟฟ้า 1 คัน 2,140,000 บาท

-สิทธิและสัมปทาน 19,413,985.5 บาท

-ทรัพย์สินอื่น 12,036,990 บาท เช่น โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง สูท 16 ตัว เนคไท 76 เส้น รองเท้า 21 คู่ นาฬิกา 10 เรือน พระเครื่อง 8 องค์


หนี้สิน

เงินเบิกเกินบัญชี 807,414 บาท และหนี้สินอื่น 19,932,762.02 บาท ซึ่งเป็นหนี้จากการค้ำประกัน นายพิธาแจ้งวัน เดือน ปีที่กู้ว่า วันที่ 14 เม.ย.63 (วันที่ทราบมูลหนี้)


แจ้งในส่วนของทรัพย์สินจากเงินลงทุนในรายการที่ 63 ถือหุ้นบริษัทไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้น มูลค่า ณ วันที่มีหน้าที่แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน 44,100 บาท โดยหมายเหตุว่า ผู้ยื่นในฐานะผู้จัดการมรดก ตามคำสั่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ คดีหมายเลขแดงที่ 1860/2550 ได้รับมอบหมายจากทายาทผู้มีสิทธิรับมรกดกของนายพงษ์ศักดิ์ ลิ้มเจริญรัตน์ ผู้ตาย ให้รับโอนหลักทรัพย์หุ่นนี้อันเป็นกองมรดกถือครองไว้แทนทายาทอื่น

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์