วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2566

มูลนิธิขาเทียม จัดโครงการทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 164 ที่ จ.ลำปาง เตรียมส่งมอบให้ผู้พิการใช้ประโยชน์

 เมื่อวันที่ 20 ส.ค.66 เวลา 09.00 น. นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการทำขาเทียมพระราชทาน ครั้งที่ 164 โดยมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ร่วมกับจังหวัดลำปาง จัดขึ้นฯ โดยมี ศาสตราจารย์คลีนิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมฯ นายเกรียงฤทธิ์ สุขเจริญสิน กรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปางหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรด้านสาธารณสุข คณะผู้บริหาร บุคลากรมูลนิธิขาเทียมฯ เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง


มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ได้จัดทำโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ณ จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 20-25 สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นการสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในการบริการขาเทียม ให้แก่คนพิการขาขาดในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยไม่คิดมูลค่า ทำให้คนพิการขาขาดมีขาเทียมที่ดีสวมใส่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและสังคม โดยจะมีพิธีมอบขาเทียมพระราชทานในวันที่ 25 สิงหาคม 2566 ณ หอประชุมจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปางมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ถือกำเนิดโดยทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2535 ปัจจุบันสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาบรมราชกุมารี ทรงดำรงตำแหน่งองค์นายกกิตติมศักดิ์ และทรงสืบสานพระราชปณิธานของทั้ง 2 พระองค์ ในการให้บริการทำขาเทียมแก่คนพิการขาขาดที่ยากไร้ ทุกเชื้อชาติและศาสนา โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งใต้ร่มพระบารมีของทุกพระองค์ มูลนิธิฯ จึงได้ให้บริการได้อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลา 31 ปี
นอกจากให้บริการทำขาเทียม ณ สำนักงานมูลนิธิฯ จังหวัดเชียงใหม่แล้ว มูลนิธิฯ ยังมีโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ และโครงการจัดตั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานในโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงการให้บริการทำขาเทียม และให้โอกาสคนพิการขาขาดได้พัฒนาศักยภาพโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างเครื่องช่วยคนพิการ ไปปฏิบัติงานประจำโรงงานฯ ปัจจุบันมูลนิธิฯ มีโรงงานทำขาเทียมพระราชทาน จำนวน 95 แห่งทั่วประเทศ

 

Share:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

18 ปี ลานนาโพสต์

โครงการปั้นดาว

โครงการปั้นดาว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

สถิติการเข้าชมเว็บไซต์